Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Retrospective Overview of Our Cases of Poisonings [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(1): 31-33

Retrospective Overview of Our Cases of Poisonings

Müferet Ergüven, Merve Usta, Süleyman Talay, Hamit Özkan, Osman Saçar, Sevil Özçay
Göztepe SSK Hospital, Children Clinic, Istanbul

During the period of January 1997-December 1999, 133 cases of poisoning, avarage age is 6.417, who were hospitalized in the department of pediatrics in our hospital were evaluated retrospectively. Girls were 50.37 % of the all cases, boys were 49.63 % of the all cases. 54.88 % of the cases were seen in the age group of 2-6 ye-ars. All the causes of poisonings were found. Most of the intoxications occurred with asetyylalicylate 18.4 %, amytriptyline 15.3 % among the pharmaceutical products. Mushroom poisoning (85.7 %) was the first among the non-pharmaceutical products. Accidental causes were 86.46 % of the cases. 13.53 % of the cases were exposed to the poisoning because of suicide. 66.6 % of the suicide was failure in school. All suicide attemps were seen in the age group of 11-14 Most frequently, poisioning cases were taken to the emergency room on June and
October. Peak poisoning time was the hours between 11-17. 9.74 % of the cases were taken to the intensive care unit. 5.26 % of the cases were died. All the causes of death were mushroom intoxications.

Keywords: Poisonings, epidemiologic and clinical features


Hastanemizde Yatırılarak İzlenen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi

Müferet Ergüven, Merve Usta, Süleyman Talay, Hamit Özkan, Osman Saçar, Sevil Özçay
Göztepe SSK Eğitim Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Hastanemiz Çocuk kliniğinde Ocak 97-Aralık 99 tarihleri arasında yatırılarak izlenen, yaşları ortalama 6.417 olan 133 zehirlenme olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların % 50.37’si (n=67) kız, % 49.62’si (n=66) erkekti. 2-6 yaş arası olgular, tüm olguların % 54.88’i (n=73) olup, en sık zehirlenme görülen yaşlar olarak belirlendi. Tüm olgularda zehirlenme etkeni saptandı; farmakolojik etkenlerden ilk sırada asetilsalisilik asit (n=18) % 18.4, ikinci sırada amitriptilin (n=15) % 15.3 sap-tanırken non-farmakolojik etkenlerden mantar (n=30) % 85.7 ilk sırayı almaktaydı. Zehirlenmelerin % 86.46’sı (n=115) kazara, % 13.53’ü intihar amaçlı gerçekleşmişti.

İntihar olgularının % 66.6’sı kız (n=12) ve intihar nedenlerinin başında okul başarısızlığı gelmekteydi. Zehirlenme nedeniyle en sık başvurular, Haziran ve Ekim ayında oluyordu. Zirve zehirlenme saatinin en sık 11-17 arası olduğu saptandı. Olguların % 9.74’ü reanimasyonda izlendi. Olguların % 5.26’sı exitus oldu (n=5). Exitus nedenlerinin tümü mantar zehirlenmesiydi.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenmeler, epidemiyolojik ve klinik özellikler


Müferet Ergüven, Merve Usta, Süleyman Talay, Hamit Özkan, Osman Saçar, Sevil Özçay. Retrospective Overview of Our Cases of Poisonings. Medeniyet Med J. 2001; 16(1): 31-33

Corresponding Author: Müferet Ergüven, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved