Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Prequency of Rotavirus in Acute Gastroenteritis in Infancy Period [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 216-220

Prequency of Rotavirus in Acute Gastroenteritis in Infancy Period

İbrahim Yönder1, Arzu Akçay1, Teoman Akçay1, Nur Canpolat1, Rengin Şiraneci2, Hüseyin Aldemir2, Haydar Öztürk3
1SSK Bakırköy Maternity and Pediatrics Hospital, Istanbul
2SSK Bakırkoy Maternity and Pediatrics Hospital, Pediatric Infectious Clinic, Istanbul
3SSK Bakirkoy Maternity and Children's Hospital, Children's Hospital, Istanbul

Acute gastroenteritis takes great place in mortality and morbidity reasons of infancy in our country. It is estimated that every year 1.5 millions of people get diarrhea and 27.000
people die because of that. Unfortunately, studies regarding to etiology of acute gastroenteritis hasn’t been carried out properly in our country. Because of that, in many cases the expenses of acute viral gastroenteritis, which can be treated with cheap methods, cost very expensive.

In order to search the frequency of rotavirus, which is the most important agent of viral gastroenteritis, on the patients of our region 758 patients coming to SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi for a year between the dates April 1996-March 1997 were examined with the test of rotavirus agglutination. Rotavirus agglutination test was found positive in 21.1 % of all cases (in january 45 %, in July 1.5 %). The ages of our patients varied between 1-24 months. Rotavirus was found positive as most frequent in 7-12 month children. 50 % of cases with positive rotavirus
diarrhae were dehydrated in different degrees.

As a result, in the cases of acute gastroenteritis in infancy in the winter months we must avoid antibiotics as much as possible, we shouldn’t ignore the complications which may result with serious dehydratations and together with rehydratation fluid treatment we shouldn’t interfere with feeding. Besides these, the mortality and morbidity of acute gastroenteritis of infancy can be decreased to the minimum with the education
of the families.

Keywords: Infancy, acute gastroenteritis, rotavirus


Süt Çocukluğu Akut İshallerinde Rotavirüs Sıklığı

İbrahim Yönder1, Arzu Akçay1, Teoman Akçay1, Nur Canpolat1, Rengin Şiraneci2, Hüseyin Aldemir2, Haydar Öztürk3
1SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul
2SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Pediatrik Enfeksiyon Kliniği, İstanbul
3SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Ülkemizde süt çocukluğu döneminin en büyük mortalite ve morbitide nedenleri arasında akut ishaller önemli bir yer tutmaktadır. Her yıl 1.5 milyon kişinin ishale yakalandığı ve
27.000 kişinin ishalden öldüğü sanılmaktadır. İshalin etyolojisine yönelik çalışmalar ne yazık ki ülkemizde yeterince yapılamaktadır. Bu nedenlerle, çoğu kez ucuz yöntemlerle tedavi olanağı olan akut viral gastroenteritlerinin tedavi masrafları oldukça fazla olmaktadır.

İshalin viral etkenlerinin en önde geleni olan rotavirüsün bölgemizdeki hastalarda görülme sıklığını araştırmak için Nisan 1996-Mart 1997 arasındaki 1 yıllık sürede SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi’ne akut ishalle gelen 758 olgu rotavirüs aglutinasyon testi ile incelendi. Rotavirüs aglütinasyon testi tüm olguların % 21.1’inde (Ocak ayında % 45.5 ve Temmuz ayında % 1.5’inde) pozitif bulundu. Hastalarımızın yaşları 1-24 ay arasında değişiyordu. En sık 7-12 aylık çocuklarda rotavirüs pozitif bulundu. Rotavirüs pozitif ishalli vakalarımızın yaklaşık % 50’si değişik derece dehidrate idiler.

Sonuç olarak, süt çocukluğu akut ishallerinde özellikle kış aylarında mümkün olduğunca antibiyotikten kaçınılmalı, ciddi dehidratasyona varabilecek komplikasyonlar unutulmamalı, oral rehidratasyon sıvı tedavisi ile beraber beslenmeye ara verilmemelidir. Bunların yanısıra ailelerin eğitimi ile süt çocukluğu ishallerinin mortalite ve morbitidesi en aza indirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Süt çocuğu, akut gastroenterit, rotavirüs


İbrahim Yönder, Arzu Akçay, Teoman Akçay, Nur Canpolat, Rengin Şiraneci, Hüseyin Aldemir, Haydar Öztürk. Prequency of Rotavirus in Acute Gastroenteritis in Infancy Period. Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 216-220

Corresponding Author: İbrahim Yönder, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved