Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
The Coexistence of Autoimmune Pancreatitis and Crohn's Disease in an Adolescent Case [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 62-66 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.02347  

The Coexistence of Autoimmune Pancreatitis and Crohn's Disease in an Adolescent Case

Güzide Doğan1, Ozlem Akgun1, Sevim Ozdemir2, Esen Gül Uzuner3, Şule Poturoğlu4
1Health Science University Haseki Training And Research Hospital Depertment Of Pediatrics, İstanbul
2Health Science University Haseki Training And Research Hospital Depertment Of Radiology, Istanbul
3Health Science University Haseki Training And Research Hospital Depertment Of Pathology, Istanbul
4Health Science University Haseki Training And Research Hospital Depertment Of Gastroenterology, Istanbul

Although autoimmune pancreatitis is not seen in children frequently, it is included in the etiology of chronic pancreatitis.
A 16-year-old girl who was diagnosed with chronic pancreatitis presented with abdominal pain (epigastric region, left lower quadrant) and bloody defecation. Laboratory analysis were amylase: 109 U/L, lipase: 196 U/L, Ig G: 13.70 g/L, IgG4: 2.117 g/L, fecal calprotectin 573 µg/g. In the MRCP examination, the pancreas had a heterogeneous appearance, showed an increase in size, and the main pancreatic duct was enlarged. Colonoscopic and histopathological findings were consistent with inflammatory bowel disease. The case was diagnosed as Crohn's disease with autoimmune pancreatitis. Clinical and laboratory findings regressed after steroid treatment.
Autoimmune pancreatitis is rare in children and is associated with Crohn's disease rarely. It should be kept in mind that inflammatory bowel disease may develop in the follow-up of autoimmune pancreatitis and autoimmune pancreatitis may be present in the etiology of chronic pancreatitis.

Keywords: Autoimmune pancreatitis, Crohn's disease, children, inflammatory bowel disease


Adolesan Bir Olguda Otoimmun Pankreatit ve Crohn Hastalığı Birlikteliği

Güzide Doğan1, Ozlem Akgun1, Sevim Ozdemir2, Esen Gül Uzuner3, Şule Poturoğlu4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediatri Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Otoimmün pankreatit çocuklarda sık görülmese de, kronik pankreatit etiyolojileri içinde yer almaktadır.
Dört ay önce kronik pankreatit tanısı alan 16 yaşındaki kız olgu, karın ağrısı ve kanlı dışkılama nedeniyle polikliniğe başvurdu. Fizik bakısında epigastrik bölgede ve sol alt kadranda hassasiyeti vardı. Laboratuvar tetkiklerinde amilaz: 109 U/L, lipaz: 196 U/L, Ig G: 13.70 g/L, IgG4: 2.117 g/L, fekal kalprotektin 573 µg/g saptandı. MRCP incelemesinde pankreas heterojen görünümde ve boyutu artmış, ana pankreatik kanal genişlemiş idi. Kolonoskopik inceleme ve histopatojik bulgular inflamatuvar bağırsak hastalığı ile uyumlu idi. Olguya otoimmun pankreatitle birlikte seyreden Crohn hastalığı tanısı konuldu. Steroid tedavisi sonrası klinik ve laboratuvar bulguları geriledi.
Otoimmun pankreatit çocuklarda nadir görülmesi ve az sıklıkta da olsa Crohn hastalığı ile birliktelik göstermesi nedeniyle önemlidir. Otoimmun pankreatit takibinde inflamatuvar bağırsak hastalığı gelişebileceği ve kronik pankreatit etiyolojilerinde otoimmun pankreatit de olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Otoimmun pankreatit, Crohn hastalığı, çocuklar, inflamatuvar bağırsak hastalığı


Güzide Doğan, Ozlem Akgun, Sevim Ozdemir, Esen Gül Uzuner, Şule Poturoğlu. The Coexistence of Autoimmune Pancreatitis and Crohn's Disease in an Adolescent Case. Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 62-66

Corresponding Author: Güzide Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ