Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Retrospective analysis of our acute pancreatitis patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(1): 4-9 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.04  

Retrospective analysis of our acute pancreatitis patients

Gökhan Demiral1, Oktay Yener2, Fikret Aksoy3, Yahya Çelik2, Barış Bayraktar2, Ahmet Yılmaz2, Özgür Ekinci4, Canan Erengül2
1Ministry of Health Yusufeli State Hospital, General Surgery Clinic, Artvin
2Ministry of Health Göztepe Training and Research Hospital, 2nd Department of General Surgery, Istanbul
3Maltepe Special Regional Hospital, General Surgery, Istanbul
4Ministry of Health Göztepe Training and Research Hospital, 3rd Department of General Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: In this study it was evaluated the demografic features, etiological factors and the management of acute pancreatitis.
METHODS: 110 patients hospitalized due to acute pancreatitis were retrospectively examined. The data of gender, disease severity, treatment options and complications were analysed.
RESULTS: The mean age of patients were 60.3 (43 men and 67 women). The causes of acute pancreatitis were as follows: gallbladder stone was 89, hyperlipidemia was 5 and idiopathic was 16 patients. Severe pancreatitis was developed in 2 patients in the biliary pancreatitis group and ERCP was performed. Cholecystectomy was performed to all biliary pancreatitis group patients after acute pancreatitis subside. The mean hospital stay period was 5.31 (1-18) day.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Severe acute pancreatitis is a mortal disease. The most common etiological cause of acute pancreatitis is biliary origin. The first line treatment modality of acute pancreatitis is medical. Cholecystectomy should be planned to the all biliary caused acute pancreatitis patients after the attack subside. ERCP is a useful treatment modality in the case of clinical worsening and suspicion of acute cholangitis. ERCP procedure used 2 patients in our series. We suppose that ERCP procedure should be planned selectively and conservatively.

Keywords: Acute pankreatitis, etiology, medical treatment, ERCP


Akut pankreatitli hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi

Gökhan Demiral1, Oktay Yener2, Fikret Aksoy3, Yahya Çelik2, Barış Bayraktar2, Ahmet Yılmaz2, Özgür Ekinci4, Canan Erengül2
1Sağlık Bakanlığı Yusufeli Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Artvin
2Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Maltepe Özel Bölge Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul
4Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada akut pankreatit tanısıyla servisimizde takip edilen hastaların demografik özelliklerini, hastalığın etiyolojisini ve tedavi sonuçlarını irdeledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut pankreatit tanısıyla takip edilen 110 hastanın demografik özellikleri, hastalığın şiddeti, tedavi yöntemleri ve komplikasyonları hasta dosyalarından retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Akut pankreatit tanısıyla takip edilen hastaların ortalama yaşı 60.3 olup, 43’ü erkek, 67'si de kadın idi. Akut pankreatitin etiyolojik sebebi; hastaların 89'unda safra taşı, 5’inde hiperlipidemi ve 16’sında idiyopatik idi. Biliyer pankreatitli 89 hastanın, şiddetli pankreatit geçiren 2’sine endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (ERCP) uygulandı. Biliyer pankreatitli hastaların tümüne akut pankreatitin yatışması sonrası kolesistektomi yapıldı. Ortalama hastanede yatış süresi 5.31 (1-18) gün idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şiddetli akut pankreatit, ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Akut pankreatitin etiyolojisinde en sık biliyer sebepler rol oynamaktadır. Biliyer pankreatitli hastaların ilk basamak tedavisi medikaldir. Pankreatit atağı geçtikten sonra biliyer kaynaklılarda kolesistektomi planlanmalıdır. Klinik kötüleşme veya kolanjit varlığında ERCP faydalı bir tedavi yöntemidir, 2 olguda uygulanmıştır. ERCP planlanmasında seçici ve konservatif davranılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, etiyoloji, medikal tedavi, ERCP


Gökhan Demiral, Oktay Yener, Fikret Aksoy, Yahya Çelik, Barış Bayraktar, Ahmet Yılmaz, Özgür Ekinci, Canan Erengül. Retrospective analysis of our acute pancreatitis patients. Medeniyet Med J. 2011; 26(1): 4-9

Corresponding Author: Gökhan Demiral, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ