Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Non-pharmacological method and the analysis of antihypertension medication [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2008; 23(4): 133-142

Non-pharmacological method and the analysis of antihypertension medication

Nesrin Türk1, Ali Süner2
1FULL-MED Private Hospital, Nurse, Gaziantep
2FULL-MED Private Hospital, Internal Medicine Clinic, Gaziantep

Hypertension is one of the most important health problems. Hypertension’s cure and getting’s rates under blood pressure are generally low also there are important diffrences among countries.
Recently, many kinds of herbal drugs, nutritional supports, vitamins and minerals are used besides medical drugs. Many herbal drugs are used for therapy since early human history.
For the last 40 years in the USA and the last 8-10 years in Türkiye, herbal drug marketing has become a sector. These drugs are presented with the slogan “If it is natural, then it is
absolutely reliable”. They are usually used without doctor control since they are believed not to have any side effects and toxicity.
In the day; Hypertension patients frequently uses vegetable between factory-made pharmaceutical be seen garlic (allium sativum) and lemon juice.

Keywords: Hypertension, herbal therapy


Hipertansif olgularda non-farmakolojik yöntem ve antihipertansif ilaç kullanımının analizi

Nesrin Türk1, Ali Süner2
1TAM-MED Özel Hastanesi, Yüksek Hemşire, Gaziantep
2TAM-MED Özel Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Gaziantep

Hipertansiyon en önemli sağlık sorunlarından biridir. Tüm dünyada hipertansiyon tedavisi ve kan basıncının kontrol altına alınma oranları genel olarak düşük seyretmekle birlikte ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır.
Son yıllarda tüm dünyada, çok çeşitli bitkisel ilaç, beslenme desteği, vitamin ve mineraller bilinen tıbbi ilaçların yanında yoğun bir şekilde kullanıma girmiştir. İnsanlık tarihinden itibaren bir çok bitkisel ilaçtan tedavide faydalanılmış, son 40 yıldır Amerika’da 8-10 yıldır da Türkiye’de bitkisel ilaç pazarı büyüyerek bir sektör halini almıştır. ‘Doğalsa mutlaka güvenilirdir‘ sloganıyla sunulan bu ilaçlar, hastalar tarafından çoğunlukla doktor bilgisi ve kontrolü dışında kullanılmakta, yan etki ve toksisitelerinin olmadığına inanılmaktadır.
Günümüzde; hipertansif hastalarımızın en sık kullandığı bitkisel preparatlar arasında sarımsak (allium sativum) ve limon suyunu görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, bitkisel tedavi


Nesrin Türk, Ali Süner. Non-pharmacological method and the analysis of antihypertension medication. Medeniyet Med J. 2008; 23(4): 133-142

Corresponding Author: Nesrin Türk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ