Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Early results with arthroscopic repair of peripheral tears of the triangular fibrocartilage complex (Palmer Type 1B) [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(2): 62-67 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.062  

Early results with arthroscopic repair of peripheral tears of the triangular fibrocartilage complex (Palmer Type 1B)

İsmail Bülent Özçelik1, Mehmet Yazar2, Berkan Mersa1, Fatih Kabakas1, Erden Ertürer3, Sevim Purisa4
1EL Hand Surgery, Microsurgery and Rehabilitation Group, Istanbul
2Pediatric Education and Research Hospital, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Istanbul
3Pediatric Education and Research Hospital, 2nd Orthopaedics and Traumatology, Istanbul
4Istanbul University Faculty of Medicine Department of Biostatistics, Istanbul

INTRODUCTION: Injury to the triangular fibrocartilage complex (TFCC) is one the major causes of ulnar sided wrist pain and distal radioulnar joint instability. In this study, the results of arthroscopic repair of peripheral (Palmer Type 1) TFCC tears were retrospectively analyzed.
METHODS: The results of eleven patients (6 males, 5 females, mean age: 27.6 years (range: 19-42 yrs)) who presented with peripheral (Palmer type 1B) TFCC tears and underwent arthroscopic repair between 2008-2011 using a separate portal opened 1 cm below the 6R portal and outside-in suture technique were retrospectively analyzed. All patients had wrist pain and limited range of motion that did not respond to conservative treatment. MRI (Magnetic resonance imaging) revealed peripheral TFCC tear in all patients. Mean interval between onset of symptoms and surgery was 16.2 (range: 4-46) months, and mean follow up after surgery was 11.6 months (range: 6-21 months). Functional assessment was made with “Quick DASH in Turkish” and VAS (Visual Analog Scale). Preoperative and follow up data were statistically compared.
RESULTS: Mean Quick DASH symptom scores decreased from 20.45 (range: 9.09-38.63) before surgery to 4.33 (range: 2.27-9.09) after surgery. Mean VAS decreased from 6.53 (4.5-8.2) before surgery decreased to 1.48 (range: 0.3-3.1) after surgery. The difference between the results were statistically highly significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Arthroscopy enables repair of the TFCC with minimal injury, allows better visualization and evaluation of all joint structures. The outside- in suture technique applied from a portal opened 1 cm below the 6R portal is a minimally traumatic method where injury to the superficial branch of the ulnar nerve is not a possibility. Using this technique, significant reduction in DRUJ instability and preoperative pain can be achieved.

Keywords: Triangular fibrocartilage, arthroscopy, wrist injuries, wrist joint


Artroskopik tamir yapılan Triangular Fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları

İsmail Bülent Özçelik1, Mehmet Yazar2, Berkan Mersa1, Fatih Kabakas1, Erden Ertürer3, Sevim Purisa4
1İST-EL El Cerrahi Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Gurubu, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Bölümü, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Bioistatistik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Triangular fibrokartilaj kompleks (TFKK) hasarlanması el bileğinin ulnar taraf ağrıları ve distal radioulnar eklem instabilitesinin başlıca nedenidir. Bu çalışmada, artroskopik olarak onarılan TFKK periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarının tedavi sonuçları retrospektif değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: TFKK periferik (palmer tip 1B) yırtığı nedeniyle 2007-2011 seneleri arasında başvuran ve 6 R portal 1 cm altından açılan ayrı bir portalden dışarıdan içeriye teknik ile artroskopik tamir uygulanan 11 hasta (6 erkek, 5 kadın, ortalama yaş: 27,6 (Dağılım: 19-42) değerlendirildi. Tüm hastalarda konservatif tedavi ile sonuç alınamayan el bileği ağrısı ve hareket kısıtlılığı mevcuttu. MRG (magnetik rezonans görüntüleme) incelemesinde hastaların tümünde periferik TFKK yırtığı saptandı. Yakınmaya başlama zamanları ile operasyon arasında geçen süre ortalama 16.2 (Dağılım: 4-46) ay, ameliyat sonrası ortalama takip süresi ise 11.6 (Dağılım: 6-21) aydı. Fonksiyonel değerlendirmede “Türkçe Quick DASH” ölçeği ve VAS (Görsel analog skala) kullanıldı. Ameliyat öncesi ve takip dönemine ait veriler istatistiksel olarak kıyaslandı.
BULGULAR: Ameliyat öncesi ortalama 20.45 (Dağılım: 9,09-38,63) olan Quick-DASH semptom skorlarının ameliyat sonrasında ortalama 4.33’e gerilediği (Dağılım: 2,27-9,09) saptandı. Ameliyat öncesi VAS değerleri ortalaması 6.53 (Dağılım: 4,5-8,2) olup, ameliyat sonrası bu değer 1.48 (Dağılım: 0,3-3,1) olarak bulundu. Sonuçlar arasında istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı fark mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Artroskopik teknikle minimal hasarlanma ile TFKK tamiri yapılabilmekte; eklemin tüm yapılarının daha iyi görüntülenmesi ve değerlendirilmesi sağlanabilmektedir. 6 R portalin 1 cm altında açılan portalden uygulanan dışarıdan içeriye dikiş tekniği ulnar sinir yüzeyel dalının etkilenme olasılığının olmadığı minimal travmatik yöntemdir. Bu yöntem ile DRUE instabilitesi ve ameliyat öncesi ağrı yakınmalarının anlamlı olarak giderilmesi olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Üçgen fibrokartilaj, artroskopi, el bileği yaralanmaları, el bileği eklemi


İsmail Bülent Özçelik, Mehmet Yazar, Berkan Mersa, Fatih Kabakas, Erden Ertürer, Sevim Purisa. Early results with arthroscopic repair of peripheral tears of the triangular fibrocartilage complex (Palmer Type 1B). Medeniyet Med J. 2012; 27(2): 62-67

Corresponding Author: İsmail Bülent Özçelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ