Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta Mutation-associated Newborn Onset of Glomerulocystic Kidney Disease: A Case Presentation [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 352-355 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2021.02686  

Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta Mutation-associated Newborn Onset of Glomerulocystic Kidney Disease: A Case Presentation

Nilüfer Göknar1, Melda Ekici Avcı2, Diana Üçkardeş1, Emre Keleşoğlu1, Kübra Tekkuş Ermiş3, Cengiz Candan1
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Clinic of Genetics, Istanbul, Turkey

Mutations in hepatocyte nuclear factor-1 beta (HNF1B) are the most commonly identified genetic cause of renal malformations. Heterozygous mutations are associated with renal cysts and diabetes syndrome. Various renal developmental abnormalities and maturity-onset diabetes of the young could be the presenting factors of these mutations. A 10-year-old boy who was evaluated for bilateral cystic kidneys and chronic kidney disease from the newborn period was diagnosed with HNF1B-related glomerulocystic disease by DNA sequencing. The differential diagnosis of autosomal dominant polycystic kidney disease was a diagnostic pitfall. The genetic screening of the family revealed his mother, sister, and brother to have the same mutation. Therefore, genetic diagnosis and counseling are important for cystic kidney diseases not only for formulating the diagnosis and early management plan but also for the diagnosis of potential asymptomatic cases in the family.

Keywords: Hyperechogenic kidneys, chronic kidney disease, cystic kidney disease, infant


Renal Ekojenite Artışı ile Başvuran ve HNF1 Beta Mutasyonuna Bağlı Glomerülokistik Hastalık Saptanan Olgu Sunumu

Nilüfer Göknar1, Melda Ekici Avcı2, Diana Üçkardeş1, Emre Keleşoğlu1, Kübra Tekkuş Ermiş3, Cengiz Candan1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Hepatosit nükleer faktör 1B’yi kodlayan (HNF1B) genindeki mutasyonlar, renal malformasyonların en sık genetik nedenlerinden biridir. Bu gendeki heterozigot mutasyonlar renal kist ve diyabet sendromu ile ilişkilidir. Hastalar; farklı renal gelişimsel anomaliler ve gençlerde görülen erişkin tip diyabet ile başvurabilirler. Bu olgu sunumunda, yenidoğan döneminden itibaren her iki böbrekte kistlerin olması ve kronik böbrek hastalığı nedeniyle takip edilen ve DNA sekanslama yöntemi ile HNF1B ilişkili glomerülokistik hastalık tanısı alan on yaşında erkek hasta anlatılmıştır. Ayırıcı tanıda yer alan otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, genetik analiz ile dışlanmıştır. Aile taramasında annenin, kız kardeş ve erkek kardeşin aynı mutasyona sahip olduğu gösterilmiştir. Kistik böbrek hastalıklarında genetik inceleme ve danışmanlık, sadece erken tanı ve tedavi için değil, ayrıca ailedeki asemptomatik olguların da tanısı için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Renal ekojenite artışı, kronik böbrek yetmezliği, kistik böbrek hastalığı, süt çocuğu


Nilüfer Göknar, Melda Ekici Avcı, Diana Üçkardeş, Emre Keleşoğlu, Kübra Tekkuş Ermiş, Cengiz Candan. Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta Mutation-associated Newborn Onset of Glomerulocystic Kidney Disease: A Case Presentation. Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 352-355

Corresponding Author: Nilüfer Göknar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ