Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Psychogenic non epileptic seizures on differential diagnosis of epilepsy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 41-47 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.041  

Psychogenic non epileptic seizures on differential diagnosis of epilepsy

Duygu Çakıl1, Sema İnanır2, Hayriye Baykan2, Hatice Aygün1, Ramazan Kozan1
1University College of Medicine Department of Physiology, Tokat, Turkey
2University College of Medicine Department of Psychiatry, Tokat

Epilepsy is the most common neurological disorder in adolescence and also the second common disease after the cerebrovascular problems in adults. In spite of its high prevalance; there are lots of difficulties on definitive diagnosis of epilepsy; especially on differential diagnosis with psychogenic seizures. Psychogenic non epileptic seizures (PNES) are one of the most common and the most difficult diseases to differentially diagnose from epileptic seizures. Particularly; 17-30 % of patients consulted epilepsy units in tertiary health institutions with complaint of seizures resistant to pharmacological therapy, are in this group. When the PNES patients are misdiagnosed; they are exposed to serious and versatile problems such as detention of the correct treatment, financial burden and possible side effects of antiepileptic drugs. This problems cause psychological effects and also loss of labor, time and money in both patients and sanitarians. Therefore; in this paper, we introduced general properties of epileptic and non epileptic seizures and also discussed the electrophysiologic, biochemical and psychologic analyse methods for the differential diagnosis of these diseases by evaluating actual literature.

Keywords: Epilepsy, psychogenic seizure, differential diagnosis


Epilepsi ayırıcı tanısında psikojenik non-epileptik nöbetler

Duygu Çakıl1, Sema İnanır2, Hayriye Baykan2, Hatice Aygün1, Ramazan Kozan1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Tokat

Epilepsi; çocukluk ve ergenlik çağında en sık, erişkinlerde ise serebrovasküler hastalıklarından sonra ikinci sıklıkta görülen nörolojik bir hastalıktır. Bu yaygın prevalansına rağmen, özellikle psikojenik nöbetlerden ayırt etme noktasında epilepsinin kesin tanısının konulması sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Psikojenik non-epileptik nöbetler (PNES), en sık karşılaşılan ve epileptik nöbetlerden ayırt edilmesi en zor durumlardan biridir. Özellikle, üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki epilepsi birimlerine farmakolojik tedaviye dirençli nöbet tanısıyla başvuran hastaların % 17-30’unu bu hasta grubu oluşturmaktadır. Doğru tanı konmadığında PNES hastaları, doğru tedavinin gecikmesi, uzun süre antiepileptik ilaçların maddi yükü ve yan etki olasılıkları gibi ciddi ve çok yönlü sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu hem hastalar için hem de konuyla ilgili bütün sağlık birimleri çalışanları için hem iş gücü, zaman ve ekonomik kayba hem de psikolojik etkilenmeye neden olmaktadır. Bundan dolayı, bu makalede epileptik ve non-epileptik nöbetlerin genel özellikleri sunularak bu iki nöbetin ayırıcı tanısında kullanılabilecek elektrofizyolojik, biyokimyasal ve psikolojik test yöntemleri güncel literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, psikojenik nöbet, ayırıcı tanı


Duygu Çakıl, Sema İnanır, Hayriye Baykan, Hatice Aygün, Ramazan Kozan. Psychogenic non epileptic seizures on differential diagnosis of epilepsy. Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 41-47

Corresponding Author: Duygu Çakıl, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ