Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Increase in the incidence of Cesarean operations in Bağcılar district of İstanbul [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(1): 24-26 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.024  

Increase in the incidence of Cesarean operations in Bağcılar district of İstanbul

Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki
Bağcılar Training and Research Hospital (Beah) Obstetrics and Gynecology, Istanbul

INTRODUCTION: Recently in both developing and developed countries considerable increase in cesarean section rates have been observed. Among the reasons for this trend, increase in the incidence of prior C/Ss, widespread use of electronic fetal monitorization, and cesarean sections done by patient requests. In this study we have aimed to present cesarean indications in Bagcılar district of İstanbul.
METHODS: Women consulted to Clinics of Obstetrics, and Gynecology, Bağcılar Training and Research Hospital for childbirth between January 1, 2011-December 31, 2011 were included in the study. In women who had previously delivered by cesarean section, prior and/or current presence of fetal distress, prolonged labor, fetal macrosomia, presentation anomalies, gestational hypertension, placental abnormalities, cord prolapse and other indications (active genital herpes; etc) were interrogated.
RESULTS: During this period 3996 deliveries [vaginal deliveries, n=2497;62.5 %, and cesarean sections, n=1499İ 37.5 %) were realized.. The indications for C/S included mainly prior cesarean sections (n=955; 36.7 %), followed by fetal distress (n=152; 10.1 %), prolonged labor (n=126; 8.4 %), fetal macrosomia (n=103; 6.8 %), presentation anomalies (n=85; 5.6 %), hypertensive disorders (n=30; 2 %), placental anomalies (n=11; 0.7 %), cord prolapse (n=1; 0.06 %), and other causes (n=35;2.3 %).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most frequently performed surgical procedure in reproductive women is cesarean section. The risks for the procedure are infection, bleeding, thromboembolic events, requirements for transfusion, and longer hospital stay. Cesarean section should be performed, only if there are medical indications. In our clinic cesarean section rate is 38 % for all indications, but the primary cesarean rate is 13,6 % which is in the normal range (5 -15 %) recommended by WHO.

Keywords: Cesarean section rate, indications


İstanbul Bağcılar bölgesi sezaryen oranlarına bakış

Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarında ciddi artışlar gözlenmektedir. Bunun nedenleri arasında eski sezaryenlerin artmış olması, elektronik fetal monitörizasyonun yaygın kullanılması, isteğe bağlı sezaryenlerin daha sık yapılıyor olması sayılabilir. Biz de bu çalışmamızla Bağcılar bölgesindeki doğumlar içinde sezaryen endikasyonlarını ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bağcılar EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğum için başvuran olgular değerlendirmeye alındı. Sezaryen yapılan olgularda; eski sezaryen, fetal distres, uzamış eylem, iri bebek, prezentasyon anomalisi, gestasyonel hipertansif durumlar, plasenta anomalisi, kordon sarkması ve diğer endikasyonlar (aktif genital herpes vb.) incelendi.
BULGULAR: Bu periyotta toplam 3996 doğum gerçekleştirilirken, bunların 2497’si (% 62,5) normal doğum ile 1499’u (% 37,5) sezaryen ile gerçekleştirilmiştir. Sezaryenler endikasyonlarına göre incelendiğinde ağırlıklı grubun 955 olgu ile (% 63.7) eskiden sezaryenli olduğu saptanmıştır. Fetal distres 152 olgu (% 10.1), uzamış eylem 126 olgu (% 8.4), iri bebek 103 olgu (% 6.8), prezentasyon anomalisi 85 olgu (% 5.6), hipertansif durumlar 30 olgu (% 2), plasenta anomalisi 11 olgu (% 0.7), kordon sarkması 1 olgu (% 0.06) ve diğer nedenlerden kaynaklanan 35 olgu (% 2.3) olduğu gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sezaryen reprodüktif kadınlar arasında en sık uygulanan cerrahi girişimdir ve infeksiyon, kanama, tromboembolik olaylar, transfüzyon gereksinimi, hastanede uzun kalış süresi, iyileşmenin daha geç olması gibi riskler hâlen devam etmektedir. Maternal ve perinatal sonuçlar açısından sezaryen yalnızca medikal endikasyon varsa uygulanmalıdır. Kliniğimizde toplam doğumlara göre sezeryan oranı % 38’lere ulaşmışken, primer sezeryan oranımız % 13.6 düzeyindedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen primer sezaryen oranı % 5-15 arasında olup, kliniğimiz bu oranları tutturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen oranı, endikasyonlar


Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki. Increase in the incidence of Cesarean operations in Bağcılar district of İstanbul. Medeniyet Med J. 2014; 29(1): 24-26

Corresponding Author: Hikmet Koçer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ