Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of frequency of acute diarrhea and distributions of intestinal parasites in a city center in summer term [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 164-167

Evaluation of frequency of acute diarrhea and distributions of intestinal parasites in a city center in summer term

Hakan Tüzün1, Ferhat Coşkun1, Birgül Özçırpıcı2
1Gaziantep Provincial Health Directorate, Gaziantep
2Gaziantep University Faculty of Medicine Department of Public Health, Gaziantep

INTRODUCTION: It was aimed to determine the frequency of acute diarrhea and evaluate the results of parasite analyses in feces in the summer of 2007 (June-July-August-September) in Gaziantep city center (Turkey).
METHODS: The frequency of acute diarrhea and the results of parasite analyses in feces were obtained by investigating national “the weekly surveillance forms of food and water borne diseases” developed by the Turkey Ministry of Health and data were collected weekly during the summer term.
RESULTS: Frequency of acute diarrhea in children 0-59 months was found as 4.1 % in June, 5.2 % in July, 7.4 % in August, 4.3 % in September. In 2007, frequency of acute diarrhea for the all population was 0.8 % in June, 1.1 % in July, 1.5 % in August and 0.9 % in September. In total, 7.6 % of 12.060 feces parasite examinations carried out throughout the 2007 summer. % 7,6 was Entemoeba Hiystolitica and 1.6 % was Giardia İntestinalis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Frequency of acute diarrhea in children under five years old was higher than in adults. This may be attributed that the children are more sensitive to the food and water borne diseases as well as the number of health stations applications in adults are low.

Keywords: Frequency of acute diarrhea, parasite in feces, entamoeba histolitytica, giardia intestinalis


Bir ilde yaz dönemi akut ishal sıklığının ve gaytada parazit inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi

Hakan Tüzün1, Ferhat Coşkun1, Birgül Özçırpıcı2
1Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: 2007 yılı yaz döneminde (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) Gaziantep ilinde akut ishal sıklıklarının saptanması ve gaytada parazit inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde geliştirilen ve yaz dönemi boyunca haftalık olarak veri toplanan “su ve besinlerle bulaşan hastalıklar haftalık surveyans formları” incelenerek; ildeki akut ishal sıklıkları ve gaytada parazit inceleme sonuçları çıkarılmıştır.
BULGULAR: 0-59 aylık çocuklarda akut ishal sıklıkları Haziran’da % 4,1, Temmuz’da % 5,2, Ağustos’ta % 7,4, Eylül’de % 4,3 olarak saptanmıştır. 2007 yılında tüm populasyon için akut ishal sıklıkları Haziran’da % 0,8, Temmuz’da % 1,1, Ağustos’ta % 1,5, Eylül’de % 0,9’dur. 2007 yazı boyunca yapılan 12.060 gaytada parazit incelemesinin % 7,6’sında Entemoeba Hiystolitica ve % 1,6’sında Giardia İntestinalis tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut ishal sıklıklarının 5 yaş altı çocuklarda erişkinlere göre daha yüksek olması, çocukların su ve besinlerle bulaşan hastalıklara karşı daha duyarlı olmasının yanı sıra, erişkinlerde görülen olgularda sağlık kuruluşu başvurularının düşük olmasına bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut ishal sıklığı, gaytada parazit, entemoeba hiystolitica, giardia intestinalis


Hakan Tüzün, Ferhat Coşkun, Birgül Özçırpıcı. Evaluation of frequency of acute diarrhea and distributions of intestinal parasites in a city center in summer term. Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 164-167

Corresponding Author: Hakan Tüzün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved