Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Pars plana vitrectomy for tractional diabetic macular detachment [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 7-10

Pars plana vitrectomy for tractional diabetic macular detachment

Zerrin Bayraktar, Ziya Kapran, Aslı Utine, Tuğrul Altan, Nur Acar, Hülya Güngel
Beyoglu Eye Research and Training Hospital Eye Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: To investigate visual and anatomical results in patients undergone pars plana vitrectomy for diabetic tractional macular detachment and factors on final success rate.
METHODS: 15 eyes of 15 patients who undergone pars plana vitrectomy for diabetic tractional macular detachment in 2001 and 2002 were enrolled into the study. Mean age was
53.3±13.6 years. Delamination was performed to 13 eyes (86.7 %) and segmentation and delamination in 2 eyes (13.3 %). Anatomical and functional success rates were calculated and factors influencing the functional success rate were investigated with correlation analysis.
RESULTS: Anatomical success was achieved in 12 eyes (80 %) and functional success in 9 eyes (60 %) after mean follow-up of 6.6 ± 4.4 months. Visual acuity improved in 9, remained the same in 1 and worsened in 5 eyes. Functional success was correlated positively with preoperative visual acuity (k=0.78, p=0.001) and negatively with diabetes duration (k=-0.67, p=0.007).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although anatomical success rate is reported to be high after pars plana vitrectomy for tractional diabetic macular edema, satisfactory visual results are often not achieved. In our series, significant gain in visual acuity was not able to be achieved by vitreoretinal surgical procedures especially in eyes with only light perception visual acuity before
surgery.

Keywords: Tractional diabetic macular detachment, pars plana vitrectomy.


Traksiyonel diyabetik makula dekolmanında pars plana vitrektomi

Zerrin Bayraktar, Ziya Kapran, Aslı Utine, Tuğrul Altan, Nur Acar, Hülya Güngel
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetik traksiyonel makula dekolmanı nedeni ile pars plana vitrektomi uygulanan gözlerdeki anatomik ve fonksiyonel başarı oranlarını incelemek ve başarıyı etkileyen faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Materyal ve metod: 2001 ve 2002 yıllarında diyabetik traksiyonel makula dekolmanı nedeni ile vitrektomi uyguladığımız 15 hastanın 15 gözü çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 53.3±13.6 yıldı. Vitrektomi tekni¤i olarak, 13 göze (% 86.7) delaminasyon, 2 göze (% 13.3) delaminasyon ve segmentasyon uygulandı. Anatomik ve fonksiyonel başarı oranları hesaplandı ve fonksiyonel başarıya etki eden faktörler korelasyon analizi ile incelendi.
BULGULAR: Ortalama 6.6±4.4 ay takip sonunda; 12 gözde (% 80) anatomik başarı, 9 gözde (% 60) fonksiyonel başarı elde edildi. 15 gözün 9’unda görme keskinli¤i artarken 1’inde aynı kaldı, 5’inde azaldı. Ameliyat öncesi görme keskinliği ne kadar iyi (k=0.78, p= 0.001), diabet süresi ne kadar kısa (k=-0.67, p=0.007) ise fonksiyonel başarı o oranda yüksek olarak gerçekleşti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik hastalarda gelişen traksiyonel maküla dekolmanı tedavisinde, pars plana vitrektomi sonrası anatomik başarı yüksek olmakla birlikte her zaman yeterli görme artışı elde edilememektedir. Serimizde özellikle ameliyat öncesi görme keskinliği ışık hissi seviyesindeki gözlerde, vitreoretinal cerrahi girişimleriyle anlamlı görme artışı sağlanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Traksiyonel diabetik makula dekolmanı, pars plana vitrektomi


Zerrin Bayraktar, Ziya Kapran, Aslı Utine, Tuğrul Altan, Nur Acar, Hülya Güngel. Pars plana vitrectomy for tractional diabetic macular detachment. Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 7-10

Corresponding Author: Zerrin Bayraktar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved