Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Assessment of cardiovascular findings in FMF related amyloid patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 149-157 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.05826  

Assessment of cardiovascular findings in FMF related amyloid patients

Osman Köstek1, Mümtaz Takır1, Mustafa Çalışkan2, Aytekin Oğuz1
1Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Department of Cardiology, İstanbul, Turkey

The aim of the study is to investigate cardiovascular findings among patients with familial Mediterranean fever (FMF), secondary amyloid patients and healthy control group. The study was performed on 32 secondary amyloid patients, 33 FMF patients and 65 healthy control group. Left ventricular functions were measured using echocardiography including two-dimensional, M-mode, conventional and tissue doppler imaging. Aortic elasticity was analyzed using M-mode tracing guided by the two-dimensional echocardiography. CIMT was measured using carotis artery B-mode ultrasonography. Age, sex and serum lipids were comparable among groups (p>0.05). Aortic wall properties were similar between groups (p>0.05). Mitral annuler E/A ratios were significantly lower in secondary amyloid patients rather than FMF patients and healthy controls in measurement of conventional and tissue doppler echocardiography (p=0.004 and p=0.001, respectively). Moreover, CIMT values were higher in secondary amyloid patients (p<0.001). In additon, CIMT values was higher in FMF patients than healthy controls (p=0.03). Ejection fraction and left ventricular mass index were similar among groups (p>0.05, for both). These findings suggested that subclinical myocardial involvement is present in secondary amyloid patients. It is noted that CIMT values were higher in amyloid and FMF patients.

Keywords: FMF, secondary amyloid, CIMT, E/A ratio


Ailevi Akdeniz Ateşine İkincil Gelişen Amiloidozda Kardiyovasküler Bulguların Değerlendirilmesi

Osman Köstek1, Mümtaz Takır1, Mustafa Çalışkan2, Aytekin Oğuz1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ailevi Akdeniz ateşine (AAA) ikincil gelişen amiloidozda kardiyovasküler bulguların, amiloidoz gelişmeyen hasta ve sağlıklı kontrol gruplarıyla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 33 sekonder amiloid hastası, 33 AAA hastası ile 65 sağlıklı kontrol olmak üzere 130 kişi yer aldı. Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde 2-boyutlu, M-mod, konvansiyonel ve doku doppler ekokardiyografi incelemeleri kullanıldı. Aortun elastik özelliklerinin incelenmesinde 2-boyutlu ve M-mod ekokardiyografi kullanıldı. Karotis intima-media kalınlığının ölçülmesinde karotis arter B-Mode ultrasonografi kullanıldı. Hasta ve kontrol grubu yaş, cinsiyet, serum lipid düzeyleri açısından benzer özellikteydi (p>0.05). Aortik elastik fonksiyon parametreleri hasta ve kontrol gurupları arasında benzerdi (p>0.05). Mitral annuler E/A oranı amiloid grubunda kontrollere göre anlamlı olarak daha düşüktü ( p=0.004). Mitral annuler lateral Em/Am oranı amiloid grubunda benzer şekilde daha düşük iken (p=0.001), karotis intima-media kalınlığı amiloid grubunda belirgin derecede daha yüksek saptandı (p<0.001). AAA hastaların karotis intima-media kalınlığı sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksekti (p=0.03). Ejeksiyon fraksiyonu ve sol ventrikül kitle indeksi gruplar arasında benzerdi (p>0.05, her biri için). Bu çalışmadaki bulgular AAA’ya sekonder amiloid gelişen hastalarda subklinik bir miyokardiyal tutulumun olabileceğini düşündürmektedir. Sekonder amiloide bağlı karotis intima-media kalınlığının artışı dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, sekonder amiloid, karotis intima-media kalınlığı, E/A oranı


Osman Köstek, Mümtaz Takır, Mustafa Çalışkan, Aytekin Oğuz. Assessment of cardiovascular findings in FMF related amyloid patients. Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 149-157

Corresponding Author: Osman Köstek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved