Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
The correlation between total IgE and blood eosinophil level of asthma stages [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 100-103

The correlation between total IgE and blood eosinophil level of asthma stages

A. Çetin Tanrıkulu, Canan Eren Dağlı, Abdurrahman Abakay, Mehmet Coşkunsel
Diyarbakir University Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis, Diyarbakir

The level of IgE is an important parameter relating to asthma playing a santral role in the phsyopathology of the disease. Also eosinophils are believed to have an important role in the pathogenesis of asthma. In the studies, the level of IgE and blood eosinophil level have been found to be higher than the control group and COPD. In this study, it was aimed to investigate the kinetics of the levels of IgE and blood eosinophil between the asthmatics and healthy people and the factors effecting these and also the correlation between the severity of the asthma and levels of IgE and peripheric blood eosinophil.
Total number of 100 cases applied to our polyclinic between October 2002-May 2003 were included to the study. The mean age was found as 30.3±9.2 for the group of patients and 30.5±12.6 for the control group. Comparing the IgE and eosinophil levels, the group of patients’s ratio of eosinophil was found as % 4.8±4.2 and the control group’s was as % 2.1±1.0 (p<0.005). Also comparing the ratio of IgE levels between these 2 groups showed that although IgE level of the group of patients was as 378.8±377.7, it was found as 78.5± 62.5 for the control group (p<0.05). In the group of patients,
13 mild intermittent, 21 mild persistent and 16 moderate persistent cases were detected. Comparing the 3 asthmatic groups with the control group, the difference occured for the
2 parameters were significant statistically (p<0.05). Statistical significance was detected between the IgE levels of the mild persistent and moderate persistent asthma (p<0.05), but no significant difference was detected between the other groups (p>0.05).
IgE and eosinophil levels play an important role in the diagnosis and differential diagnosis of asthma but their role to determine the severity of the disease is controversial. More
detailed studies are needed to understand the value of these parameters in determining the severity and prognosis of the disease.

Keywords: Asthma, serum total IgE level, peripheric blood eosinophil level


Astım evrelerinde total IgE kan eozinofil düzeyleri arasında korelasyon

A. Çetin Tanrıkulu, Canan Eren Dağlı, Abdurrahman Abakay, Mehmet Coşkunsel
Diyarbakır Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Diyarbakır

IgE seviyesi astımla ilgili önemli bir parametredir. IgE astım fizyopatolojisinde santral bir rol oynamaktadır. Eozinofillerin astım patogenezinde önemli rolü olduğuna inanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, astımlı hastalarda kontrol grubuna ve KOAH hastalarına göre IgE seviyesi ve kan eozinofil seviyesi yüksek bulunmuştur.
Bu çalışmada astımlılarla sağlıklı kişiler arasında IgE düzeyleri ile kan eozinofilisinin kinetiklerini ve bunları etkileyen faktörleri incelemek, ayrıca astım şiddeti ile IgE düzeyi ve periferik kan eozinofilisinin korelasyonlarını incelemek amaçlanmıştır. Ekim 2002-Mayıs 2003 yılları arasında polikliniğiniğimize başvuran olgular çalışmaya alındı. Yaş ortalaması hasta grubunda 30.3±9.2, kontrol grubunda 30.5±12.6 olarak saptandı. IgE ve eozinofili düzeyleri karşılaştırıldığında hasta grupta eozinofil % 4.8 ± 4.2 kontrol grubunda ise % 2.1±1.0 olarak bulundu (p<0.005). Yine bu gruplar arasında IgE karşılaştırıldığında hasta grupta IgE 378.8±377.7 IU/ml iken kontrol grubunda ise 78.5±62.5 IU/ml olarak bulundu (p<0.05). Hasta grupta 13 hafif intermittant, 21 hafif persistan ve 16 orta persistan olgu saptandı. Her üç astım grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında her iki parametre için oluşan fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Astım hastaları kendi aralarında kıyaslandığında hafif persistan astım ile orta persistan astım arasında IgE değerleri arasında istatistiksel bir fark saptanırken (p<0.05) diğer gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).
Astımın tanısı ve ayırıcı tanısında IgE seviyesi ve eozinofil seviyeleri önemli rol oynamaktadır. Fakat hastalığın şiddetinin saptanmasında değerleri tartışmalıdır. Bu parametrelerin hastalığın şiddeti ve prognozu için değerinin anlaşılması amacıyla daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Astım, serum total IgE düzeyi, periferik kan eozinofil seviyesi


A. Çetin Tanrıkulu, Canan Eren Dağlı, Abdurrahman Abakay, Mehmet Coşkunsel. The correlation between total IgE and blood eosinophil level of asthma stages. Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 100-103

Corresponding Author: A. Çetin Tanrıkulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ