Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Evaluation of 865 children who underwent magnetic resonance imaging under propofol-midazolam sedation [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 141-146 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.141  

Evaluation of 865 children who underwent magnetic resonance imaging under propofol-midazolam sedation

Gülsen Keskin, Mine Akın, Yeşim Şenaylı, Sibel Saydam, Sengül Özmert, Devrim Tanıl Kurt, Feyza Sever
University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology, Ankara, Turkey

Implementation of sedatives during magnetic resonance imaging (MRI) in pediatric patients is often preferred. Propofol and midazolam are mostly chosen drugs, and it is suggested that these drugs have synergistic affects. However, studies with large populations in order to observe the possible complications of this combination are very few. In this study we aimed to evaluate the effectiveness, side effects, complications of 865 children undergoing MRI with propofol-midazolam sedation. Anesthesia charts of 865 children sedated for MRI between January 2010 and December 2015 were analyzed retrospectively. Standardized sedation protocol was used. General features, demographic parameters and complications were recorded. Results were compared and discussed with literature. Median age of patients was 3.01, 2% of the patients were classified in ASA II-III risk groups. 79,9% of the patients had neurological impairment. Respiratory depression, bradycardia, allergic reactions and hiccup were recorded, and the complication rate was 1,9%. Respiratory depression was the most seen in all complications. In pediatric patients usage of a standard propofol and midazolam regime is a very effective method with few complication rate. Effectiveness was nearly 98%. Allergic reactions and hiccup were very rare. When compared with literature, it seems that complication rates and types will increase with escalating number of patients. We can also pronounce that ASA risk classification is not a predictive factor to decide for MRI examination under anesthesia.

Keywords: Child, magnetic resonance imaging, midazolam, propofol


Propofol-midazolam sedasyonu altında magnetik rezonans görüntüleme yapılan 865 çocuk hastanın değerlendirilmesi

Gülsen Keskin, Mine Akın, Yeşim Şenaylı, Sibel Saydam, Sengül Özmert, Devrim Tanıl Kurt, Feyza Sever
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Bölümü, Ankara

ÖZ
Çocuklarda, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sırasında sedasyon uygulamak genellikle tercih edilen bir uygulamadır. Propofol ve midazolam en çok tercih edilen ilaçlardır ve sinerjistik etkileri nedeniyle önerilmektedir. Ancak bu uygulama sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonlar için geniş populasyonlu gözlemsel çalışma azdır. Çalışmamızda, propofol-midazolam sedasyonu ile MRG yapılan 865 çocuk hastadaki etkinlik, yan etki ve komplikasyonların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında MRG için sedasyon uygulanan 865 pediatrik hastanın anestezi formları retrospektif olarak analiz edildi. Hastalara standart sedasyon protokolü uygulandı. Demografik veriler ve komplikasyonlar kaydedildi. Sonuçlar literatür eşliğinde tartışıldı. Hastaların ortanca yaş değeri 3.01 idi. ASA II-III sınıflandırması olan hastalar populasyonun %89,2’i idi. Hastaların %79,9’nun nörolojik hastalığı vardı. Solunum depresyonu, bradikardi, alerjik reaksiyonlar ve hıçkırık gibi yan etkiler % 1,9 hastada görüldü. Desatürasyon en sık görülen solunum komplikasyonu idi. Bu çalışmada, çocuk hasta populasyonunda standart olarak uygulanmış propofol-midazolam kombinasyonu ile %98’lere ulaşan etkinlik ve düşük komplikasyon oranları gösterilmiştir. Allerjik reaksiyonlar ve hıçkırık gibi komplikasyonlar çok az görülmüştür. ASA risk sınıflandırmasının MRG için sedasyon uygulanıp uygulanmayacağı açısından karar verdirici olmadığı çalışmamıza göre söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, manyetik rezonans görüntüleme, midazolam, propofol


Gülsen Keskin, Mine Akın, Yeşim Şenaylı, Sibel Saydam, Sengül Özmert, Devrim Tanıl Kurt, Feyza Sever. Evaluation of 865 children who underwent magnetic resonance imaging under propofol-midazolam sedation. Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 141-146

Corresponding Author: Gülsen Keskin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ