Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Features of patients with ITP in the Southeastern Anatolia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 71-78 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.071  

Features of patients with ITP in the Southeastern Anatolia

Feride Çeliker Akyüz1, Murat Söker2, Selvi Kelekçi2, Velat Şen2, Hülya Üzel1, İlyas Yolbaş2, Ali Güneş2
1Diyarbakır Children's Hospital, Children's Health and Disease, Diyarbakir
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Diyarbakır

Acute immune (idiopathic) thrombocytopenic purpura is characterized by thrombocytopenia, spontaneous formation of purpura, petechiae, ecchymoses and mucosal bleedings.It is also a disease which can be diagnosed with exclusion of other causes of thrombocytopenia. However, the disease is important with respect to severe organ bleedings and risk of becoming chronic.
A total of 151 patients diagnosed as ITP, were evaluated. Male/female ratio was 1/1.06. The mean age of the patients was between 5.1±3.4, years. Seventy-five patients were diagnosed as acute ITP and 25 % of them as chronic ITP. Predilection to chronicity was higher in the 2-10 year- age group relative to other groups (p=0.01). The most frequent presenting symptom was skin findings in both the acute and the chronic group, and 64.6 % of the cases with insidious onset had become chronic. It was determined that season and gender had no effect on chronicity of ITP (<0.05). In 68.4 % of the acute cases had history of infection and seropositivity was demonstrated in 1 percent. Bone marrow aspiration findings did not alter the diagnosis in any patient. The rate of chronicity in the patients whose initial treatment was steroids, and those demonstrating remission was increased, and in the acute ITP group responsiveness to steroids was comparatively higher ((p=0.001 and p<0,05).
The preference of economical and effective treatment methods will prevent morbidity and mortality of ITP.

Keywords: ITP, childhood, treatment


Türkiye’nin Güneydoğu’sundaki İTP olgularının özellikleri

Feride Çeliker Akyüz1, Murat Söker2, Selvi Kelekçi2, Velat Şen2, Hülya Üzel1, İlyas Yolbaş2, Ali Güneş2
1Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

Akut immun trombositopenik purpura trombositopeni, spontan purpura, ekimoz, peteşi ve mukozal kanamalar ile karakterizedir. Trombositopeninin diğer nedenlerinin dışlanması ile tanı konur. Ciddi organ kanamalrı ve kronikleşme riskinden dolayı önemli bir hastalıktır.
İTP tanısı almış 151 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların erkek/kız oranı 1/1.06 ve ortalama yaş 5.1±3.4/yıl. Hastaların % 75 akut, % 25 kronik İTP tanısı aldı. Yaş gruplarına göre kronikleşme oranına bakıldığında 2-10 yaş grubundaki kronikleşen hasta oranı diğer gruplara yüksekti (p=0.01). Başvuru semptomu en sık cilt bulguları olarak akut ve kronik grupta benzer ancak başlangıç yakınmaları sinsi olanların ise % 64.6’sı kronikleşmişti. Mevsim ve cinsiyetin akut-kronik İTP olmayı etkilemediği saptandı (<0.05). Akut olguların % 68.4’ünde geçirilmiş enfeksiyon varken, % 1 hastada seropozitiflik mevcuttu. Hiçbir olguda kemik iliği bulguları İTP tanısını değiştirmedi. İlk tedavisi steroid ve parsiyel remisyon hastalarının kronikleşme oranı ve akut İTP grubunun steroide yanıtlı olma oranı yüksekti (p=0.001 ve p<0.05).
Ekonomik ve etkili tedavi seçimleri İTP ‘ye bağlı morbidite ve mortaliteyi önleyecektir.

Anahtar Kelimeler: İTP, çocuk, tedavi


Feride Çeliker Akyüz, Murat Söker, Selvi Kelekçi, Velat Şen, Hülya Üzel, İlyas Yolbaş, Ali Güneş. Features of patients with ITP in the Southeastern Anatolia. Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 71-78

Corresponding Author: Feride Çeliker Akyüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ