Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Sarcoidosis with systemic hypertension: Case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 119-123 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.119  

Sarcoidosis with systemic hypertension: Case report

Oktay Bilgir1, Ferda Bilgir2, Mehmet Çalan3, Orhan Balıkçı1, Selin Canbolat4, Özgür Öztekin5
1Bozyaka Training and Research Hospital, Department of 2nd Internal Medicine, Izmir
2Celal Bayar University School of Medicine, Department of Allergy & Immunology, Manisa
3Dokuz Eylul University School of Medicine, Department of Endocrinology & Metabolism, Izmir
4Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Pathology, Izmir
5Bozyaka Training And Research Hospital, Department Of Radyology, Izmir

Sarcoidosis, which occurs often with the lung involvement and causes significant morbidity, is a multisystem granulomatous disease. This disease manifests itself with signs, and symptoms of neurological disease such as uveitis, blindness or end-stage pulmonary fibrosis, pulmonary hypertension, dysrhythmias, cardiomyopathy, hypercalcemia and renal insufficiency. However, systemic hypertension secondary to hypercalcemia is very rare.
We present a 29-year old male patient admitted to the emergency service with complaints of headache and nausea. His arterial blood pressure and calcium level were 220/110 mmHg, and 17.4 mg/dl, respectively, and histopathological evaluation after splenectomy confirmed the diagnosis of sarcoidosis.

Keywords: Sarcoidosis, systemic hypertension


Sistemik hipertensiyon ile başvuran sarkoidoz olgusu: Olgu takdimi

Oktay Bilgir1, Ferda Bilgir2, Mehmet Çalan3, Orhan Balıkçı1, Selin Canbolat4, Özgür Öztekin5
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Alerji ve İmmünoloji Bölümü, Manisa
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, İzmir
4Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
5Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastane,i Radyoloji Bölümü, İzmir

Sarkoidoz, sıklıkla akciğerleri tutan ve önemli morbiditeye neden olan multisistem granülomatöz bir hastalıktır. Bu hastalık nörolojik bir hastalık olarak kendini gösterebileceği gibi uveitis, körlük, son dönem pulmoner fibrosis, pulmoner hipertansiyon, disritmiler, kardiyomyopati, hiperkalsemi ve renal yetmezlik bulguları ile de karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte, hiperkalsemiye sekonder sistemik hipertansiyon çok nadirdir.
Biz de baş ağrısı ve bulantı şikayetleriyle hastanemiz acil servisine başvuran 29 yaşındaki erkek hastanın yapılan değerlendirmelerinde arteriyel kan basıncı 220/110 mmHg ve kalsiyum 17.4 mg/dl ile splenektomi sonrası patoloji raporunda sarkoidoz saptanan olguyu sunacağız.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, sistemik hipertansiyon


Oktay Bilgir, Ferda Bilgir, Mehmet Çalan, Orhan Balıkçı, Selin Canbolat, Özgür Öztekin. Sarcoidosis with systemic hypertension: Case report. Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 119-123

Corresponding Author: Oktay Bilgir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ