Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Incidence of Anti HCV Antibody in Chronic Idiopathic Urticaria [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(1): 14-16

Incidence of Anti HCV Antibody in Chronic Idiopathic Urticaria

İlkin Z. Arınkal, Arzu Yakut Büyük, Sibel Südoğan, Sema Akkız, Mukaddes Kavala
SSK Goztepe Hospital, Dermatology Clinic, Istanbul

Chronic urticaria is a disease in which various etiologic factors play role. In this study hepatitis C seroprevelance is evaluated as an etiologic factor in a group of patients with
chronic urticaria. The presence of anti HCV antibody was detected in 55 patients with chronic urticaria who applied to our outpatient clinic between March and September 1998.
Anti HCV antibody was found positive in 4 patients (% 7.27). There was no antibody positivity in our control group which consisted of 50 patients who had no HCV associated diseases. HCV antibody positivity in chronic urticaria group was higher than normal population prevelance, but when compared with control group the difference was not statistically different. It was concluded that the presence of HCV should be detected in chronic urticaria even though the patient had no risk factors or clinic symptoms.

Keywords: Chronic urticaria, HCV


Kronik İdiyopatik Ürtikerli Hastalarda Anti-HCV Antikor Sıklığı

İlkin Z. Arınkal, Arzu Yakut Büyük, Sibel Südoğan, Sema Akkız, Mukaddes Kavala
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Kronik ürtiker, etyolojisinde çok çeşitli etkenlerin rol oynadığı bir hastalıktır. Bu çalışmada, kronik ürtikerli bir grup hastada etyolojik neden olarak hepatit C seroprevalansı araştırılmaktadır. Bu amaçla, Mart-Eylül 1988 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 55 kronik ürtikerli hastada Anti HCV Ab varlığı araştırıldı. Toplam 4 hastada (% 7.27) Anti HCV Ab sonucu pozitif olarak saptan-dı. HCV ile asosiye olabilecek hastalığı bulunmayan 50 kişiden oluşan kontrol grubunda ise bu antikora rastlanmadı. Hasta grubundan elde ettiğimiz değer, normal popülasyonda rastlanandan yüksekti. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. Kronik ürtiker etyolojisi belirlenmeye çalışılırken HCV varlığının araştırılmasının, hastada risk faktörü ya da klinik bulgu olmasa dahi yapılması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kronik ürtiker, HCV


İlkin Z. Arınkal, Arzu Yakut Büyük, Sibel Südoğan, Sema Akkız, Mukaddes Kavala. Incidence of Anti HCV Antibody in Chronic Idiopathic Urticaria. Medeniyet Med J. 2001; 16(1): 14-16

Corresponding Author: İlkin Z. Arınkal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved