Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Evaluation of diastolic function in rheumatoid arthritis by doppler echocardiography and tissue doppler imaging [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(2): 82-85 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.082  

Evaluation of diastolic function in rheumatoid arthritis by doppler echocardiography and tissue doppler imaging

Ümit Mutlu Taş1, M. Ali Erdoğan1, Bülent Eralp1, Nail Bambul1, Hilmi Çiftçi2
1Goztepe Training and Research Hospital, 3rd Clinic of Internal Medicine, Istanbul
2Goztepe Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine and Cardiology Specialist, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of rheumatoid arthritis on left ventricular diastolic function, analyzing conventional Doppler and tissue Doppler imaging.
METHODS: 51 patients with RA and 52 healthy persons were included in this study. Duration of disease ranged from 12 to 240 months (mean 85,01±58,47 months). All the patients and control group were evaluated by M-mod, two-dimensional conventional Doppler echocardiography and tissue Doppler imaging. Echocardiographer was unaware of the clinical information or outcome of the patients.
RESULTS: Among conventional Doppler echocardiographic transvalvular mitral flow parameters, A (late diastolic flow velocity) value were higher in patients with RA than that in the control group (p<0,01). E (early diastolic flow velocity)/A ratio was found to be lower in patients with RA than that in the control group (p<0,01). Mitral annular early diastolic velocity (E’), among tissue Doppler echocardiography parameters, was found to be lower in patients with RA than that in the control group (12.82±3.75 cm/s ve 14.57±3.33 cm/s, p<0.05). The E/E’ ratio ratio was found to be higher in RA patients compared with that in the control group (6.15±2.13 ve 5.45±1.29, p<0,049).
DISCUSSION AND CONCLUSION: At present, it is concluded that RA patients, in the absense of clinical evidence of heart disease, show diastolic dysfunction characterized by impaired E/A ratio, E’/A’ ratio and E/E’ ratio. The results suggests a subclinical myocardial ivolvement in RA patients.

Keywords: Diastolic function, rheumatoid arthritis, tissue doppler echocardiography


Romatoid artritin sol ventrikül diyastolik fonksiyonu üzerine etkisinin konvansiyonel ve doku doppler ekokardiyografi ile incelenmesi

Ümit Mutlu Taş1, M. Ali Erdoğan1, Bülent Eralp1, Nail Bambul1, Hilmi Çiftçi2
1SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda klinik olarak kalp hastalığı belirtileri göstermeyen romatoid artritli (RA) hastalarda romatoid artritin sol ventrikül diyastolik fonksiyonu üzerine etkisini konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Romatoloji tarafından tanısı konmuş ve kardiyak hastalığı olmayan 51 RA tanılı hasta (9 erkek, 42 kadın) ile 52 sağlıklı insan( 11 erkek, 41 kadın) çalışmaya alındı. Ekokardiyografik incelemeyi yapan hekim, hastayı mı yoksa sağlıklı bireyi mi incelediği hakkında bilgi sahibi değildi..
BULGULAR: RA'li hastalarda hastalığın süresi 12 ay ile 240 ay arasında (ortalama 85.01±58.47 ay) idi. Mitral kapak geç doluş hızı (A) RA’lı olgularda kontrol grubuna oranla daha yüksekti (p<0.01). RA'li olgularda ortalama E/A değeri 0.98±0.34, kontrol gurubunda ise ortalama E/A değeri 1.21±0.29 bulundu (p<0.01). Doku Doppler ekokardiyografik incelemede mitral annuler erken diyastolik hızı (E'), RA'li hastalarda kontrol gurubuna oranla daha düşüktü (12.82±3.75 cm/s ve 14.57±3.33 cm/s, p<0.05). E/E' değeri RA'li hastalarda daha yüksek bulundu (6.15±2.13 ve 5.45±1.29, p<0,049).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalp hastalığı olmayan RA'li hastalarda konvansiyonel ve doku Doppler tetkiki ile diyastolik disfonksiyon saptandı. Hastalığın başlangıç yaşından bağımsız olarak diyastolik disfonksiyon ile hastalık süresi arasında korrelasyon vardı. Bu bulgular hastalığın sebep olduğu myokardiyal hasarı desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, diyastolik fonksiyon, Doppler ekokardiyografi, doku Doppler ekokardiyografi


Ümit Mutlu Taş, M. Ali Erdoğan, Bülent Eralp, Nail Bambul, Hilmi Çiftçi. Evaluation of diastolic function in rheumatoid arthritis by doppler echocardiography and tissue doppler imaging. Medeniyet Med J. 2010; 25(2): 82-85

Corresponding Author: Ümit Mutlu Taş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ