Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The relationship between types of concha bullosa and sinonasal pathologies [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 132-135 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.132  

The relationship between types of concha bullosa and sinonasal pathologies

Turhan San1, Barış Erdoğan1, Bülent Taşel2
1Civilizations University Goztepe Training and Research Hospital ENT Clinic, Istanbul
2Civilizations University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul

INTRODUCTION: To determine the possible relationship between sinonasal pathologies and types of concha bullosa.
METHODS: Computed CT scans of 75 patients with concha bullosa were analyzed retrospectively. The bullous middle turbinates were classified as lamellar, bulbous, and extensive according to the localization of aeration of middle conchas. The association (if any) between each type of concha bullosa, sinus pathology and nasal septum deviation were investigated in each group.
RESULTS: The most common sinonasal pathology associated with CB was SD (68 patients, 90.6 %). Sinus involvement was seen in 51 (68 %). patients Maxillary sinus was the most commonly involved sinus (62.6 %), followed by the ethmoid sinuses (20 %). Among the CB types, the incidence of SD and sinus pathologies was found to be similar.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No significant differences between incidence and distribution of sinonasal pathologies were observed in patients who were classified according to the types of their CB.

Keywords: Computed tomography, concha bullosa, septal deviation, sinus pathology


Konka bülloza tipleri ile sinonazal patolojiler arasındaki ilişki

Turhan San1, Barış Erdoğan1, Bülent Taşel2
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Konka bülloza tipleri ile sinonazal patolojiler arasındaki ilişkiyi saptamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak konka bülloza saptanan 75 hastanın koronal planda bilgisayarlı tomografileri (BT) incelendi. Orta konkanın havalanmasının lokalizasyonuna göre konka büllozalar (KB); lameller, bülböz ve ekstensif olarak sınıflandırıldı. Her bir konka bülloza tipi ile sinüs hastalığı ve septum deviasyonu arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: Her bir KB tipiyle beraber en sık görülen sinonazal patoloji 68 hasta ile (% 90.6) SD idi. Sinüs tutulumu 51 hastada (% 68) görüldü. En sık maksiller sinüs (% 62.6) ve etmoid sinüs (% 20) tutulumu saptandı. KB tipleri arasında SD ve sinüs patolojisi görülme sıklığı benzer şekilde bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KB tiplerine göre sınıflandırılan hastalarda sinonazal patoloji görülme sıklığı ve dağılımı açısından belirgin bir farklılık görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, konka bülloza, septum deviasyonu, sinüs patolojisi


Turhan San, Barış Erdoğan, Bülent Taşel. The relationship between types of concha bullosa and sinonasal pathologies. Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 132-135

Corresponding Author: Turhan San, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ