Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Back School: A Preliminary Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 221-223

Back School: A Preliminary Study

Afitap İçağasıoğlu1, Fahriye Pay1, Serdal Türker1, Neşe Erdoğan2
1SSK Göztepe Training Hospital Physical Therapy and Rehabilitation Clinic, Istanbul
2Kocaeli SSK Hospital, Kocaeli

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the back school in chronic low back pain.

54 patients admitted to our back school were evaluated at admission and 3 months later (n: 23) by the following parameters; intensity of pain (VAS), lomber Schober (cm), straight leg raising (SLR). Functional disability was assessed by the revised Oswestry pain questionnaire. All parameters were evaluated by Wilcoxon matched test at admission and at the end of third month. There were no significant effect of the back school on all parameters. The failure to detect any effect of low back pain programme may be due to inadequate sample size, inadequate implementation of the programme or a fundamental lack of efficacy of the programme.

We believe larger group studies with longer follow-up periods with an adequate of the programme will give more definite and reliable results.

Keywords: Low back pain, back school


Bel Okulu İle İlgili Bir Ön Çalışma

Afitap İçağasıoğlu1, Fahriye Pay1, Serdal Türker1, Neşe Erdoğan2
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Kocaeli SSK Hastanesi, Kocaeli

Bu çalışmanın amacı kronik bel ağrılı hastalarda bel okulunun etkinliğini değerlendirmektir.

Bel okuluna alınan 54 hasta bel okulu öncesi ve bel okulundan üç ay sonra (n=23); ağrı şiddeti (VAS), Schober testi (cm), parmak ucu yer mesafesi (cm), düz bacak kaldırma testi (DBKT) gibi parametrelerle değerlendirildi. Fonksiyonel yetersizlik modifiye oswestry Bel Ağrısı Sorgulama Formu ile değerlendirildi (OBASF). Tüm parametreler Wilcoxon matched testi ile bel okulu öncesi ve üç ay sonrası değerlendirildi. Bel okulunun tüm parametrelerde etkisiz olduğu saptandı (p>0.05). Bel okulunun başarısızlığının nedeni yetersiz örnek sayısı, programın yürütülmesindeki yetersizlik ya da programın kendisinin yetersizliği olabilir.

Geniş hasta gruplarında kontrolü uygun programlarla, uzun süreli izleme ile yapılan çalışmalar daha kesin ve güvenilir sonuçlar verecektir.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, bel okulu


Afitap İçağasıoğlu, Fahriye Pay, Serdal Türker, Neşe Erdoğan. Back School: A Preliminary Study. Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 221-223

Corresponding Author: Afitap İçağasıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ