Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Oxytocin in the Treatment of Psychiatric Disorders [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 218-231 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.13707  

Oxytocin in the Treatment of Psychiatric Disorders

Salim Cagatay KAGIZMAN1, Cicek HOCAOGLU2
1Hitit University Erol Olcok Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Corum, Turkey
2Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Rize, Turkey

Oxytocin is a peptide hormone that is most known for its role in reproduction. However, many effects other than reproduction have been defined. The lifetime prevalence of mental disorders is approximately 20%, and they have a significant ratio among the diseases that lead to disability. Treatment resistance may cause the mental disorder to become chronic and increase disability. With the examination of the oxytocinergic system, both the elucidation of the etiology of the diseases and their evaluation as a new treatment option have come to the fore. In various studies, it has been desired to create a more effective treatment model by measuring the level of oxytocin in psychiatric disorders, examining its receptor, and applying exogenous oxytocin in the treatment. In this review, an overview of oxytocin’s efficacy in treatment is presented by considering the relationship between psychiatric disorders and the oxytocinergic system.

Keywords: Psychiatric disorders, oxytocin, schizophrenia, resistance to treatment, autism


Psikiyatrik Bozukluklarda Oksitosin Tedavisi

Salim Cagatay KAGIZMAN1, Cicek HOCAOGLU2
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Çorum, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye

Oksitosin peptid yapısında bir hormondur ve en fazla üremedeki rolü ile bilinir. Ancak üreme dışında da pek çok etkisi tanımlanmıştır. Ruhsal bozuklukların yaşam boyu yaygınlığı yaklaşık yüzde 20 oranlardadır ve yeti yitimine neden olan hastalıklar içerisinde azımsanmayacak düzeydedirler. Tedavilerde karşılaşılan direnç ruhsal bozukluğun kronikleşmesini sağlayıp yeti yitimini artırabilmektedir. Oksitosinerjik sistemin incelenmesi ile hastalıkların hem etiyolojisinin aydınlatılması hem de yeni bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Çeşitli çalışmalarda psikiyatrik bozukluklarda oksitosin düzeyinin ölçülmesi, reseptörünün incelenmesi ve tedavide eksojen oksitosin uygulanması ile daha etkin bir tedavi modeli oluşturulmak istenmiştir. Bu derlemede psikiyatrik bozukluklar ve oksitosinerjik sistem arasındaki ilişkiye yer verilerek oksitosinin tedavideki etkililiği hakkında genel bir bakış açısı sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik bozukluklar, oksitosin, şizofreni, tedaviye direnç, otizm


Salim Cagatay KAGIZMAN, Cicek HOCAOGLU. Oxytocin in the Treatment of Psychiatric Disorders. Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 218-231

Corresponding Author: Salim Cagatay KAGIZMAN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ