Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Ectopic pregnancy: Retrospective analysis of 273 patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 61-64 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.061  

Ectopic pregnancy: Retrospective analysis of 273 patients

Hüseyin Cengiz, Levent Yaşar, Murat Ekin, Cihan Kaya, Hediye Dağdeviren
Bakirkoy Dr. Sadi Guest Education and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul

The aim of this study is to retrospectively analyze risk factors, symptoms, treatment choices and results in cases of ectopic pregnancy in our clinic. Between January 2007-February 2011, 273 cases who were diagnosed and treated as ectopic pregnancy in our clinic were analyzed. All cases were evaluated according to their risk factors, diagnostic procedures and treatment choices. The mean age of the patients was 31.47±6.06 years. The mean gravida and parity were 2.07±1.55 ve 1.61±1.18, respectively. The risk factors in the order of frequencies were previous abdomino-pelvic surgery (29.3 %), pelvic inflammatory disease (25.3 %), use of intrauterine device (16.8 %) and ectopic pregnancies (4 %). The most common complaint on admission was abdominal pain (87.5 %). As a treatment option, surgery, medical therapy (methotrexate) and expectant management were applied on 71.4, 11and 17.6 % of the patients, respectively. Ectopic pregnancy is difficult to prevent because risk factors are poorly modified. Early diagnosis is important for the prevention of morbidity-mortality and enables conservative management approaches.

Keywords: Ectopic pregnancy, Methotrexate, β, -HCG


Ektopik gebelik: İki yüz yetmiş üç olgunun retrospektif analizi

Hüseyin Cengiz, Levent Yaşar, Murat Ekin, Cihan Kaya, Hediye Dağdeviren
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Bu çalışmada kliniğimizdeki; ektopik gebelik olgularının risk faktörlerini, semptomlarını, tedavi seçeneklerini ve sonuçlarını retrospektif olarak analiz etmeyi amaçladık. Ocak 2007-Şubat 2011 yılları arasında kliniğimizde ektopik gebelik tanısı konulan ve tedavisi yapılan 273 olgu analiz edildi. Tüm olgular risk faktörleri, tanısal yöntemler ve tedavi seçeneklerine göre değerlendirildi. Hastalarımızın yaş ortalaması 31.47±6.06’dır. Hastaların gravida ve parite ortalamaları sırasıyla 2.07±1.55 ve 1.61±1.18’dir. Risk faktörleri sıklık sırasına göre abdominopelvik cerrahi öyküsü (% 29.3), pelvik inflamatuvar hastalık öyküsü (% 25.3), rahim içi araç öyküsü (% 16.8), geçirilmiş ektopik gebelik öyküsü (% 4) idi. Hastaların kliniğimize en sık başvuru yakınması karın ağrısıydı (% 87,5). Olguların % 71.4’ünde cerrahi, % 11’inde medikal tedavi (Metotreksat), % 17.6’sında bekleme tedavisi yapılmıştır. Risk faktörlerini modifiye etme olanağı kısıtlı olduğundan ektopik gebeliği önlemek zordur. Erken tanı morbidite-mortalitenin önlenmesinde önemlidir ve konservatif tedavi yaklaşımlarına olanak tanır.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, Metotreksat, β, -HCG


Hüseyin Cengiz, Levent Yaşar, Murat Ekin, Cihan Kaya, Hediye Dağdeviren. Ectopic pregnancy: Retrospective analysis of 273 patients. Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 61-64

Corresponding Author: Hüseyin Cengiz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ