Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
The epidemiological evaluation of perforating eye injuries [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(3): 92-94

The epidemiological evaluation of perforating eye injuries

Ayşe Sönmez, Cem Mesci, Sevil Arı Yaylalı, Hasan Horoz, Hasan H. Erbil
SB. Goztepe Training and Research Hospital Eye Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: To investigate the causes of trauma and the risk factors of penetrating eye injuries.
METHODS: This retrospective study involved 105 eyes of 105 patients with penetrating eye injury. The distribution of age, sex, education and occupation of the cases and the place of accident and the causes of trauma were analyzed.
RESULTS: 28 (% 26.7) of the cases were female and 77 (% 73.3) were male. It was proved that, 37 (% 35.2) of the cases were child and 68 (% 64.8) were adult. When the occupation
groups were examined, the most accident was found in the worker groups with 26 cases. There was a significant statistical difference between the age groups and the distribution of
accident places (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: To know the epidemiyological factors of penetrating eye injuries will give an opportunity to take protective precautions effectively.

Keywords: Perforating eye injury, epidemiology


Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirmesi

Ayşe Sönmez, Cem Mesci, Sevil Arı Yaylalı, Hasan Horoz, Hasan H. Erbil
SB. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Perforan yaralanmalarında risk faktörlerini ve travma nedenlerini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Materyal ve metod: Bu retrospektif çalışmaya perforan göz yaralanması bulunan 105 olgunun 105 gözü dahil edildi. Olguların yaş, cinsiyet, eğitim ve mesleklere göre dağılımı ile kaza yeri ve travma nedenleri analiz edildi.
BULGULAR: Bulgular: Olguların 28’si kadın (% 26.7), 77’si erkekti (% 73.3). Yaşları 2-88 arasında olup, ortalama yaş 29.09±20.42 idi. Olguların 37’si çocuk (% 35.2), 68’i yetişkin (% 64.8) idi. Meslek grupları incelendiğinde, 26 olgu ile en fazla kaza işçi sınıfında görüldü (% 24.48). Yaş gruplarına göre kaza yerleri dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Perforan göz yaralanmalarında epidemiyolojik faktörlerin bilinmesi koruyucu önlemlerin etkin olarak alınmasına olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Perforan göz yaralanması, epidemiyoloji


Ayşe Sönmez, Cem Mesci, Sevil Arı Yaylalı, Hasan Horoz, Hasan H. Erbil. The epidemiological evaluation of perforating eye injuries. Medeniyet Med J. 2007; 22(3): 92-94

Corresponding Author: Sevil Arı Yaylalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ