Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Association of Acute Kidney Injury with Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infants [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. Ahead of Print: MEDJ-20599 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2024.20599  

Association of Acute Kidney Injury with Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infants

Saime Hacer OZDEMIR, Husnu Fahri OVALI
Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul, Türkiye

Objective: Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is among the most common complications of prematurity and is associated with high morbidity and mortality rates. Acute kidney injury (AKI) is also commonly observed in premature infants and significantly increases morbidity and mortality. Studies have shown that systemic changes in AKI may also trigger lung damage.
Methods: This study aimed to determine the effects of AKI on the development of BPD in preterm infants with a postconceptional age of ≤32 weeks and/or birth weight of ≤1500 grams. The relationship between demographic features and accompanying perinatal and postnatal morbidities among the patients was investigated.
Results: The incidence of BPD in infants with AKI was 52.6% (10 of 19 infants) and 38.3% (61 of 140 infants) in infants without AKI. In infants who developed BPD, the rate of AKI did not vary notably between babies born at ≤28 weeks and those born at >28 weeks [n=9, 17.3% (9 of 52 infants) and n= 1, 5.3%, (1 of 19 infants) respectively] of gestation (p>0.05).
Conclusions: AKI was associated with a greater need for resuscitation at birth, a greater need for invasive mechanical ventilation, fewer ventilatorfree days, and a higher incidence of sepsis, patent ductus arteriosus, and necrotizing enterocolitis in premature infants. It was also more frequently associated with fluid-electrolyte imbalance, blood pressure, and hemodynamic disorders in the first postnatal week. The rate of BPD development was higher in infants with AKI, but this disparity was not statistically notable (p>0.05).

Keywords: Prematurity, acute kidney injury, bronchopulmonary dysplasia, organ crosstalk


Prematüre Bebeklerde Akut Böbrek Hasarının Bronkopulmoner Displazi Gelişimindeki Etkisi

Saime Hacer OZDEMIR, Husnu Fahri OVALI
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bronkopulmoner displazi (BPD), prematüre doğan bebeklerde en sık görülen komplikasyonlarından biridir ve yüksek morbidite ve mortalite oranlarıyla ilişkilidir. Akut böbrek hasarı (ABH), prematüre bebeklerde oldukça yaygındır. ABH prematüre bebeklerde morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde artırır. Çalışmalar ABH’de görülen sistemik değişikliklerin akciğer hasarını tetikleyebileceğini göstermiştir.
Yöntemler: Bu çalışmada, gestasyon haftası ≤32 hafta ve/veya doğum tartısı ≤1500 gram olan prematüre bebeklerde ABH’nin BPD gelişimine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu hastaların demografik özellikleri ile eşlik eden perinatal ve postnatal morbiditeler arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Bulgular: ABH’li bebeklerde BPD görülme oranı %52,6 (19 bebekten 10’u), ABH olmayan bebeklerde ise %38,3 (140 bebekten 61’i) idi. BPD gelişen bebeklerde ABH görülme oranı, ≤28 hafta doğan bebekler ile >28 hafta doğan bebekler [sırasıyla n=9, %17,3 (52 bebekten 9’u) ve n=1, %5,3 (19 bebekten 1’i)] kıyaslandığında anlamlı farklılık göstermedi (p>0,05).
Sonuçlar: ABH, doğumda daha fazla resüsitasyon ihtiyacı, daha fazla invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı, daha az ventilatörsüz gün ve prematüre bebeklerde daha yüksek sepsis, patent duktus arteriozus ve nekrotize enterokolit insidansı ile ilişkiliydi. Bununla birlikte ABH; doğum sonrası ilk haftalarda sıvı-elektrolit dengesizliği, kan basıncı ve hemodinamik bozukluklarla daha sık ilişkili bulundu. ABH gelişen bebeklerde BPD gelişme oranı daha fazla olmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak önemli değildi (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Prematürite, akut böbrek hasarı, bronkopulmoner displazi, organ çapraz etkileşimi
Corresponding Author: Saime Hacer OZDEMIR, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ