Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Heart-rate recovery index in patients with chronic idiopathic urticaria [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 147-151 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.147  

Heart-rate recovery index in patients with chronic idiopathic urticaria

Emine Altuntaş1, Yasemin Doğan2, Feride Çoban Gül3, Hülya Nazik4
1Zonguldak Atatürk State Hospital, Department Of Cardiology
2Kayseri Educational And Research Hospital, Cardiology Departmant, Kayseri
3Elazığ Educational Research Hospital, Department Of Dermatology
4Kahramanmaraş Sütçü Imam Universty Mediccal Faculty, Department Of Dermatology, Kahramanmaraş

Objective: Autonomic cardiac functions can be measured indirectly by heart rate recovery index. In this study, it was aimed to investigate heart rate recovery index in patients with chronic idiopathic urticaria, an inflammatory disorder.
The study included 50 patients with chronic idiopathic urticaria and 30 healthy individuals as controls. All participants underwent treadmill exercise testing with Bruce protocol. According to baseline clinical and demographic characteristics, age, fasting blood glucose and cholesterol levels were similar among groups. No significant differences were observed in systolic and diastolic blood pressures as well as resting heart rate between groups. All patients and controls had normal 12-lead ECG result and sinus rhythm during rest. All participants completed exercise testing without rhythm abnormality, ischemic changes or other complications. During exercise testing, maximum heart rate and metabolic equivalent were found to be similar in the patient and control groups. Heart rate recovery indices on minutes 1, 2, 3 and 5 were similar in the patient and control groups. Heart rate recovery index, a marker for autonomic nervous system, wasn't affected in patients with chronic idiopathic urticaria, which is measured by exercise testing.

Keywords: Urticaria, heart rate recovery index, autonomic nervous system


Kronik idiyopatik ürtikerde kalp hızı toparlanma indeksi

Emine Altuntaş1, Yasemin Doğan2, Feride Çoban Gül3, Hülya Nazik4
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kayseri
3Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Elazığ
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kahramanmaraş

Kardiyak otonomik işlevler klinik uygulamada kalp hızı toparlanma (KHT) indeksi ile dolaylı yoldan ölçülebilir. Bu çalışmada inflamatuvar bir hastalık olan kronik idyopatik ürtikerli bireylerde KHT indeksininin araştırılması amaçlandı.
Çalışmaya kronik idyopatik ürtiker hastası olan 50 olgu ile 30 sağlıklı kontrol dahil edildi. Tüm katılımcılara Bruce protokolü kullanılarak tredmill egzersiz testi uygulandı.Temel klinik ve demografik özelliklerine göre, her iki grubun yaşları, açlık kan şekeri ve kolesterol düzeyleri benzerdi. İki grup arasında sistolik veya diyastolik kan basıncı veya istirahat kalp hızlarında anlamlı bir fark gözlenmedi. Tüm hastalar ve kontrol grubu katılımcıları sinüs ritmine ve dinlenmede normal 12 derivasyonlu EKG sonucuna sahipti. Tüm katılımcılar ritim anormallikleri, iskemik değişiklikler veya diğer komplikasyonlar olmadan yorgunluk ile egzersiz testini tamamladı. Egzersiz stres testi sırasında maksimal kalp hızı ve metabolik eşdeğere ulaşma ürtiker ve kontrol grubunda benzer bulundu. Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci dakikadaki KHT indeksleri ürtikerli hastalar ile kontrol grubunda benzerdi Otonomik sinir sisteminin bir göstergesi olan ve egzersiz testi ile ölçülen KHT indeksi kronik idyopatik ürtikerli bireylerde etkilenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Ürtiker, kalp hızı toparlanma indeksi, otonom sinir sistemi


Emine Altuntaş, Yasemin Doğan, Feride Çoban Gül, Hülya Nazik. Heart-rate recovery index in patients with chronic idiopathic urticaria. Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 147-151

Corresponding Author: Emine Altuntaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ