Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Epiphrenic Diverticulum in an Infant with Congenital Esophageal Stenosis Associated with Esophageal Atresia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 261-265 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.22220  

Epiphrenic Diverticulum in an Infant with Congenital Esophageal Stenosis Associated with Esophageal Atresia

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa1, Gursu Kiyan2, Sinem Aydöner1, Ahmet Pirim1, Hatice Seneldir3, Sercin Özkök4, Ismail Caymaz4
1Department of Pediatric Surgery, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, Pendik Training and Research Hospital, Istanbul Turkey
3Department of Pathology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul Turkey
4Department of Radiology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul Turkey

Congenital esophageal stenosis (CES) is a rare congenital disorder which may be isolated or associated with esophageal atresia (EA). It courses with esophageal outflow tract obstruction. Esophageal epiphrenic diverticulae are esophageal outpouchings above diaphragm which develop because of an underlying esophageal motor disorder. We present an infant who had CES associated with EA detected during the course of routine follow-up. She underwent several sessions of esophageal balloon dilatations for CES with some symptomatic improvement. However, an epiphrenic diverticulum (ED) developed during the course of treatment which was detected by further investigations. A surgical excision was performed with a successful outcome. An ED developed secondary to CES has not been previously reported. We have highlighted the diagnostic modalities employed, treatment options, and clinical follow-up for these two rare conditions in children.

Keywords: esophageal atresia, congenital esophageal stenosis, esophageal diverticula, epiphrenic diverticula, children


Özofagus Atrezisi ile İlişkili Doğumsal Özofagus Darlığı Olan Bir Infantta Epifirenik Divertikül

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa1, Gursu Kiyan2, Sinem Aydöner1, Ahmet Pirim1, Hatice Seneldir3, Sercin Özkök4, Ismail Caymaz4
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Doğumsal özofagus darlığı (DED) tek başına görülen veya özofagus atrezisine (ÖA) eşlik eden nadir bir doğumsal hastalıktır. DED özofagus boşalmasında tıkanıklık ile seyreder. Özofagusun epifirenik divertikülleri (ED) ise diyafram üstü seviyede oluşan özofagus çıkıntılarıdır. Altta yatan özofagus motor hastalıkları zemininde gelişirler. ÖA ameliyatı sonrasına rutin takip sırasında DED tanısı konan bir hasta sunulmuştur. Hastaya DED tedavisi amacıyla çeşitli kereler balon dilatasyon uygulanmış ve semptomlarında kısmi düzelme sağlanmıştır. Bu tedavi esnasında yapılan ileri tetkiklerle hastada ED geliştiği tespit edilmiştir. Cerrahi rezeksiyon ile başarılı sonuç elde edilmiştir. DED nedeniyle gelişen ED daha önce bildirilmemiştir. Bu iki nadir duruma ilişkin uygulanan tanısal yöntemler, tedavi seçenekleri ve klinik izlem bulguları vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: özofagus atrezisi, doğumsal özofagus darlığı, özofagus divertikülü, epifirenik divertikül, çocuk


Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Gursu Kiyan, Sinem Aydöner, Ahmet Pirim, Hatice Seneldir, Sercin Özkök, Ismail Caymaz. Epiphrenic Diverticulum in an Infant with Congenital Esophageal Stenosis Associated with Esophageal Atresia. Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 261-265

Corresponding Author: Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ