Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
The role of platelets as an early prognostic factor in preterm labor [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 101-105 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.101  

The role of platelets as an early prognostic factor in preterm labor

Lebriz Hale Aktün
Istanbul Medipol University Hospital

To evaluate changes in platelet index in preterm labor and to investigate whether there is a predictive value for preterm labor.
Retrospectively, women with 140 preterm labor and 130 healthy pregnant women between 2013 and 2016 were included in the study. Demographic, obstetric and laboratory results (hemoglobin, hematocrit, white blood cell, platelet, platelet distribution width, mean platelet volume) of 270 pregnancies were compared.
Mean platelet volume (MPV) and hemoglobin levels were significantly lower in the preterm labor group (p <0.001, p = 0.01, respectively). Platelet distribution width (PDW) levels were higher in the preterm labor group (p = 0.05). There was no significant difference between platelet counts in both groups.
Successful coagulation and anticoagulation stabilization are very important for the formation and progression of the pregrancy. For this, many markers such as PDW, MPV have been studied. More recently, however, blood subtypes are thought to be able to provide clues for prognosis and diagnosis in chronic low-grade inflammation-related diseases. MPV levels in preterm labor suggest that high levels of low PDW levels may be due to pathologic thrombocyte activation and inflammation. Further PDW levels may alert the obstetrician to the risk of preterm labor. However, there is a need for further study for the beneficial role of platelets in the diagnosis of preterm labor.

Keywords: Preterm labor, platelet, mean platelet volume


Preterm Eylemde Erken Prognostik Faktör Olarak Trombositlerin Rolü

Lebriz Hale Aktün
İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi

Preterm eylemde trombosit indeksindeki değişiklikleri değerlendirmek ve preterm eylemi tanısı için bir öngörü değeri taşıyıp taşımadığını araştırmaktır.
Retrospektif olarak 2013-2016 yılları arasında 140 preterm eylem ve 130 sağlıklı gebeği olan kadınlar çalışmaya alındı. Toplam 270 gebenin demografik, obstetrik ve labaratuvar sonuçları (hemoglobin, hematokrit, beyaz küre, trombosit, trombosit yayılım genişliği, ortalama trombosit volümü) karşılaştırıldı.
ortalama trombosit volümü (MPV) ve hemoglobin seviyeleri preterm eylem gurubunda önemli derecede düşük bulundu(sırasıyla p<0.001,p=0.01). Trombosit yayılım genişliği (PDW) seviyeleri ise preterm eylem grubunda yüksek bulundu(p=0.05).Trombosit sayısı arasında her iki grupta önemli bir fark görülmedi.
Gebeliğin oluşumu ve seyri için başarılı bir koagulasyon ve antikoagulasyon dengesi çok önemlidir. Bunun için PDW, MPV gibi bir çok belirteç çalışılmıştır. Ancak bilhassa son dönemde kan hücreleri subtip oranlarının kronik düşük dereceli inflamasyon ile ilişkili hastalıklarda prognoz ve teşhis için ipuçları barındırabileceği düşünülmüştür.Preterm eylemde MPV seviyelerinin düşük PDW seviyelerinin yüksek bulunması patalojide trombosit aktivasyonu ve inflamasyona bağlı olabileceğini düşündürmektedir.Artmış PDW seviyeleri obstetrisyeni preterm eylem riski konusunda uyarabilir.Mamafih preterm eylem tanısında trombositlerin faydalı rolu için daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Preterm eylem, trombosit, ortalama trombosit volümü


Lebriz Hale Aktün. The role of platelets as an early prognostic factor in preterm labor. Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 101-105

Corresponding Author: Lebriz Hale Aktün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ