Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Effects of Oral or Transdermal Hormone Replacement Theraphy on Uterine Artery [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2002; 17(2): 109-111

Effects of Oral or Transdermal Hormone Replacement Theraphy on Uterine Artery

Canan Çimşit1, Yeşim Karagöz1, Hande Hızır1, Semra Kayataş Eser2, Alper Hayırlıoğlu1
1Göztepe SSK Training Hospital, Department of Radiology, Istanbul
2Göztepe SSK Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul

Hormone replacement therapy significantly relieves postmenopausal symptoms like hot flushes and sweating. Hormone replacement theraphy not only relieves menopausal
symptoms but also protects againts osteoporosis and decreases cardiovasvular morbidity and mortality.

In this study Doppler ultrasonographic evaluation of uterine artery changes in postmenopausal 30 patents who attended to the Obstetrics and Gynecology Department and who were started oral or transdermal hormone replacement therapy were examined.

Decrease in uterine circulation resistance in postmenopausal women on hormone replacement theraphy shows the positive effect of hormone replacement theraphy on the vascular system.

Keywords: Menopause, Uterine artery, Doppler ultrasonography


Oral ve Transdermal Hormon Replasman Tedavisinin Uterin Arter Üzerindeki Etkileri

Canan Çimşit1, Yeşim Karagöz1, Hande Hızır1, Semra Kayataş Eser2, Alper Hayırlıoğlu1
1Göztepe SSK Eğitim Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Göztepe SSK Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Menapoza giren kadın hastaların sıcak basması ve terleme gibi birçok şikayeti hormon replasman tedavisinden (HRT) sonra belirgin derecede azalmaktadır. Menapoza bağlı
şikayetlerin yanında hormon replasman tedavisi kadınları osteoporoza karşı korumakta, kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi de azaltmaktadır.

Bu çalışmada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran ve oral transdermal hormon replasman tedavisi başlanan 30 postmenapozal ultrasonografi yöntemiyle incelenmiştir.

HRT alan postmenapozal kadınlarda uterin sirkülasyonda direnç azalması uzun dönem HRT tedavisinin vasküler sistem üzerinde pozitif etkisini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Menapoz, uterin arter, Doppler ultrasonografi


Canan Çimşit, Yeşim Karagöz, Hande Hızır, Semra Kayataş Eser, Alper Hayırlıoğlu. Effects of Oral or Transdermal Hormone Replacement Theraphy on Uterine Artery. Medeniyet Med J. 2002; 17(2): 109-111

Corresponding Author: Canan Çimşit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ