Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Effect of adenoidectomy / tonsillectomy on temporomandibular joint (TMJ) function and mouth opening in early period [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(1): 1-6 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.001  

Effect of adenoidectomy / tonsillectomy on temporomandibular joint (TMJ) function and mouth opening in early period

Celal Günay1, Raşit Cevizci1, Ahmet Keleş1, Alper Dilci2, Yildirim Bayazit1
1Istanbul Medipol University, ENT Department, Istanbul
2Eskisehir Yunus Emre State Hospital, ENT Department, Eskisehir

The aim of this study was to investigate the effects of mouth gag
used in adenoidectomy / tonsillectomy on temporomandibular
joint (TMJ) function and mouth opening with using digital dial
type caliper. Mouth opening distance and TMJ function of a total
of 50 patients including 30 patients (6-43 yrs, 17 men, and
13 women) who had undergone adenoidectomy / tonsillectomy
and 20 patients (19-47 yrs, 12 men and 8 women) of the control
group who had undergone septoplasty between November
2015 and November 2016 at ENT Department of tertiary medical
center were measured using digital dial type caliper one hour before,
and one week, and one month after the operation. Changes
in the distance of mouth opening at 4th hour, 1 week and
1 month postoperatively in the adenoidectomy / tonsillectomy
group were statistically significant (p=0.001, p<0.01). Changes in
the distance of mouth opening at 4th hour, 1 week and 1 month
postoperatively in the septoplasty group were not statistically
significant (p>0.05). There is 57.5% positive correlation between
patients’ age, and range of mouth opening in two groups
(r: 0.575, p=0.001, p<0.01). As a conclusion; mouth opening and
TMJ function might be effected by mouth gag in adenoidectomy
/ tonsillectomy surgeries depending on the duration of surgery
and age of the patient. Small sample size and short follow-up
period were limitations of the study.

Keywords: adenotonsillectomy, temporomandibular joint, mouth opening, mouth gag


Adenoidektomi ve/veya Tonsillektomi Ameliyatının Erken Dönemde Temporomandibular Eklem (TME) ve Ağız Açıklığına Olan Etkisi

Celal Günay1, Raşit Cevizci1, Ahmet Keleş1, Alper Dilci2, Yildirim Bayazit1
1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Ana Bililm Dalı, İstanbul
2Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, KBB Hastalıkları Bölümü, Eskişehir

Amaç: Adenoidektomi ve/veya tonsillektomi yapılan hastalarda ameliyat sırasında kullanılan ağız ekartörüne bağlı olarak ağız açıklığı derecesinde ve temporomandibular eklemde (TME) etkilenme olup olmadığının dijital kumpas aleti kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kasım 2015 - Kasım 2016 yılları arasında üçüncü basamak bir KBB kliniği tarafından ağız ekartörü kullanılarak adenoidektomi ve/veya tonsillektomi ameliyatı yapılan 30 hasta ( 6 - 43 yaşları arası, 17’si erkek ve 13’ü kadın ) ile, kontrol grubu olarak septoplasti ameliyatı olan 20 hasta ( 19 - 47 yaşları arası, 12’si erkek ve 8’i kadın ) olmak üzere toplam 50 hastanın ağız çene açıklığı dijital kumpas aleti ile ameliyattan 1 saat önce, 4 saat sonra, 1 hafta sonra ve 1 ay sonra olmak üzere ölçüldü.
Bulgular: Adenoidektomi ve/veya tonsillektomi yapılan hastalarda operasyon sonrası 4.saat, 1 hafta sonrası ve 1 ay sonrası ağız açıklığı ölçümlerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,001; p<0,01). Septoplasti yapılan hastalarda ise operasyon sonrası 4.saat, 1.hafta sonrası ve 1 ay sonrası ağız açıklığı ölçümlerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Her iki gruptaki ağız açıklığı ölçümlerinin yaş ile ilişkisine bakıldığında; yaşla beraber ağız açıklığındaki artışın da % 57,5 düzeyinde korelasyon gösterdiği saptanmıştır (r: 0,575; p=0,001; p<0,01).
Sonuç: Adenoidektomi ve/veya tonsillektomi gibi ağız ekartörü kullanılarak yapılan ameliyatlarda; ağız açıklığı ve TME fonksiyonu ameliyat süresi ve hastanın yaşına bağlı olarak etkilenebilmektedir. Ancak; örneklem sayısının küçük ve takip süresinin kısa olması çalışmanın kısıtlılıklarıdır.

Anahtar Kelimeler: adenotonsillektomi, temporomandibular eklem, ağız açıklığı, ağız ekartörü


Celal Günay, Raşit Cevizci, Ahmet Keleş, Alper Dilci, Yildirim Bayazit. Effect of adenoidectomy / tonsillectomy on temporomandibular joint (TMJ) function and mouth opening in early period. Medeniyet Med J. 2017; 32(1): 1-6

Corresponding Author: Alper Dilci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ