Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
A Rare Cause of ST-Segment Elevation Myocardial Infarction in COVID-19: MINOCA Syndrome [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(1): 63-68 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.25478  

A Rare Cause of ST-Segment Elevation Myocardial Infarction in COVID-19: MINOCA Syndrome

Serkan Emre Eroğlu, Enis Ademoğlu, Samet Bayram, Gökhan Aksel
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Umraniye Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) is defined as having a stenosis of less than 50% or no stenosis in coronary angiography in a patient diagnosed with myocardial infarction.
Because of its thrombogenic predisposition in COVID-19, the diagnosis of MINOCA syndrome is rarely thought in the patients with ST-segment elevation myocardial Infarction on electrocardiogram. In this case report, we discuss a 47-year-old male patient diagnosed with MINOCA who was followed up with respiratory failure due to COVID-19 viral pneumonia in intensive care unit. His 12-lead electrocardiogram showed “inferior STEMI”. A 30-40% stenosis was also shown in the midportion of left anterior descending artery in emergency coronary angiography. The patient had a normal computed tomographic pulmonary angiography and was discharged with a full recovery.
MINOCA may be triggered by hyperinflammation or various processes due to COVID-19. To explain these processes associated with MINOCA syndrome, further clinical trials are needed.

Keywords: MINOCA, COVID-19, STEMI


COVID-19'da ST Segment Yükseklikli Miyokard İnfarktüsünün Nadir Bir Nedeni: MINOCA Sendromu

Serkan Emre Eroğlu, Enis Ademoğlu, Samet Bayram, Gökhan Aksel
Acil Tıp Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Non-obstrüktif Koroner Arterlerle birlikte Miyokart İnfarktüsü (MINOCA), miyokard infarktüsü teşhisi konulan bir hastada koroner anjiyografide darlığın %50’den az olması veya dar olmaması olarak tanımlanır.
COVID-19’daki büyük trombojenik yatkınlığı nedeniyle, elektrokardiyogram’da ST-elevasyonlu miyokard infarktüsü görülen hastalarda MINOCA sendromu tanısı nadiren düşünülür. Bu vaka sunumunda, yoğun bakım ünitesi’nde, COVID-19 viral pnömonisine bağlı solunum yetmezliği ile takip eden MINOCA tanısı almış 47 yaşında bir erkek hastayı tartışıyoruz. Hastanın 12-derivasyonlu elektrokardiyografisinde “inferiyor STEMI” vardı. Acil koroner anjiyografide de sol ön inen arter orta kısmında %30-40 darlık gösterildi. Bilgisayarlı tomografik pulmoner anjiyografisi normal olan hasta iyileşerek evine taburcu edildi.
MINOCA, COVID-19’a bağlı olarak hiperinflamasyon veya çeşitli süreçlerle tetiklenebilir. MINOCA sendromuyla ilişkili bu süreçleri açıklamak için daha fazla klinik denemeye ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: MINOCA, COVID-19, STEMI


Serkan Emre Eroğlu, Enis Ademoğlu, Samet Bayram, Gökhan Aksel. A Rare Cause of ST-Segment Elevation Myocardial Infarction in COVID-19: MINOCA Syndrome. Medeniyet Med J. 2021; 36(1): 63-68

Corresponding Author: Serkan Emre Eroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved