Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Value of Gestational Sac Morphology and Yolk Sac Morphology and Dimensions in the First Trimestr in Predicting the Pregnancy Outcome [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 4-9

The Value of Gestational Sac Morphology and Yolk Sac Morphology and Dimensions in the First Trimestr in Predicting the Pregnancy Outcome

Handan Gürpınar, Arzu Koç, Emel Kar Altundağ, Gamze Yetim, Kumral Kepkep
SSK Goztepe Hospital of Obstetrics and Gynecology, Istanbul

It is important for a family who desires to have baby and who learns that already has one being carried, to learn the risk of facing miscarriage or embryonic demise. In the same point of view, also the obstetrician feels the need to predict high risk or low risk pregnancies via the ultrasonographic features of detected pregnancy and to plan the routine check-ups accordingly. Hence, the clinician can protect the family and him/her
shelf, from unnecessary anxiety or optimism.

Fifty nine patients are included into the study who are within the 6th and 12th weeks of gestation according to the last menstrual period and those who are free of vaginal bleeding, inguinal pain and cramp-like symptoms and willing to complete the pregnancy to the term after a written approval of the patients has taken. At first visit it has been verified that the location of the gestational sac is intrauterine and presence
of fetal pole, and presence of embryonic fetal heart activity are ascertained with the use of endovaginal transducer (5 MHz transducer Toshiba 220 A SSA). At the Fetal Heart
Activity (FHA) (+) cases, the average of anterior-posterior and longitudinal diameters of the gestational sac in the sagittal plane and transvers diameter of the gestational sac in the coronal plane are registered as the mean gestational sac measurements. Crown-rump length is measured in the most convinient plane. The average of three measurements of yolk sac at the sagittal and coronal planes are taken as mean yolk
sac diameter and general morphology and wall thickness of yolk sac is also evaluated and registered.

All cases are recalled for for control and the maintenance of pregnancy is confirmed at the 12th and 20th weeks of gestation.
There was significant difference between the terminations of pregnancies in terms of yolk sac morphologies (p<0.001). Yolk sac was normal, regular and, rounded shaped in the 95.4 % of cases (42 cases) at whom a successful pregnancy outcome has been reached. But yolk sac was abnormal in the 78.6 % of unsuccessful pregnancies (11 cases).

Keywords: Transvaginal ultrasonography, Yolk sac, gestational sac


İlk Trimesterde Gebelik Kesesinin Şeklinin ve Yolk Kesesi Şekil ve Boyutunun Gebeliğin Sonucunu Tahmin Etmedeki Değeri

Handan Gürpınar, Arzu Koç, Emel Kar Altundağ, Gamze Yetim, Kumral Kepkep
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Bebek isteyen ve gebe olduğunu öğrenen aile için bu bebeğin abortus veya embriyonik ölümle sonuçlanma olasılığını bilmek önemlidir. Aynı şekilde, hekim de ister normal yoldan, ister yardımcı üreme teknikleri ile elde edilmiş olsun saptanan gebeliğin bazı ultrsonografik özelliklerine bakarak yüksek veya normal riske sahip gebelikleri önceden tahmin etmek ve rutin kontrolleri buna göre planlamak ihtiyacındadır. Böylece aileyi ve kendini gereksiz anksiyete ya da iyimserlikten koruyabilir.

Son adet tarihine göre gebeliğinin 6-12. haftalarında olan, kasık ağrısı, kramp ve vaginal kanama gibi semptomları olmayan, gebeliğin devamını isteyen, 59 olgu bilgilendirilmiş onamları alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Endovaginal transduser (5 MHz transducer TOSH‹BA 220A SSA) kullanılarak önce gebelik kesesinin intrauterin olup olmadığı embriyonik kutup ve embriyonik kalp aktivitesi araştırıldı. FKA (+) olgularda gebelik kesesinin sagital planda; anteroposterior ve longitidunal çapları, koronal planda; transvers çaplarının ortalaması, ortalama gebelik kesesi ölçümü olarak kaydedildi. Embriyonun en iyi görüntülenebildiği planda başpopo uzunluğu ölçüldü. Yine yolk kesesinin sagital ve koronal planlardaki üç ölçümünün ortalaması, ortalama yolk kesesi çapı olarak alındı, genel morfolojisi, duvar kalınlığı değerlendirilip bu özellikler kaydedildi.

Tüm olgular 12. ve 20. gebelik haftalarında kontrole çağrıldı, gebeliğin devam edip etmediği öğrenildi.

Yolk sac şekline göre gebeliğin sonlanma durumları arasında anlamlı fark vardı (p<0.001). Gebeliği olumlu sonuçlananların % 95.5 (42 olgu) normal, düzgün, yuvarlak yolk kesesi şekli mevcuttu. Olumsuz sonuçlananların ise % 78.6 (11 olgu) yolk sac şekli anormaldi.

Anahtar Kelimeler: Transvaginal ultrasonografi, Yolk kesesi, gebelik kesesi


Handan Gürpınar, Arzu Koç, Emel Kar Altundağ, Gamze Yetim, Kumral Kepkep. The Value of Gestational Sac Morphology and Yolk Sac Morphology and Dimensions in the First Trimestr in Predicting the Pregnancy Outcome. Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 4-9

Corresponding Author: Handan Gürpınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved