Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Comparison of approaches in tuberculosis diagnosis between dispensary and chest diseases clinics and defects into practice [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2006; 21(2): 86-90

Comparison of approaches in tuberculosis diagnosis between dispensary and chest diseases clinics and defects into practice

Abdurrahman Abakay1, Özlem Abakay2, A. Çetin Tanrıkulu3, Mehmet Coşkunsel2
1Tuberculosis Dispensary No. 1 in Diyarbakir, Diyarbakir
2Dicle University Medical Faculty, Department of Chest Diseases, Diyarbakir
3Kafkas University School of Medicine Department of Chest Diseases, Kars

Tuberculosis (TB) is an important health problem for our country. Tuberculosis conrol dispensaries (TCD) undertake important functions in application of national TB control programme. In this study, comparison of diagnosis methods in TB is aimed between Diyarbak›r No.1 TCD and chest diseases clinics.
The data of 360 cases were investigated retrospectively in Diyarbakır No.1 TCD. Systematicsample method was used in the selection of this cases within registered 916 cases between January 2002 and December 2004.
It was found that cases were as 270 (% 75) pulmonary TB and 90 (% 25) extra pulmonary TB. Pulmonary tuberculosis cases were as 172 (% 63.7) of smear positive 98 (% 36.3) of smear negative. Bacteriological and nonbacteriological methods were
used in the 117 (% 72.2) cases and 45 (% 27.8) cases of 162 cases as diagnosed at pulmonary TB chest diseases clinics, respectively. Bacteriological and nonbacteriological
methods were used in the 58 (% 64.4) cases and 32 (% 35.6) cases of 90 cases as diagnosed at pulmonary TB Diyarbakır No. 1 TCD, respectively.
It was found that the diagnosis of 15 (% 46.8) cases that diagnosed by nonbacteriological methods at TCD was determinated to be as false by chest diseases clinics that have different diagnosis possibility.
It was determinated that the mean treatment time was 7.51±2.90 month.It was found that the 56 (% 15.6) cases were made some errors according to treatmet regime or treatment
time.
The false rate was found to be high when used nonbacteriological methods at TCD. National TB programme is suggested that smear negative cases are sent to health centers having different diagnosis possibility. As a result of,our study is in agreement this suggestion.

Keywords: Tuberculosis, false diagnosis, sputum smear


Dispanser ve göğüs hastalıkları klinikleri arasında tüberküloz tanısına yaklaşımlarının karşılaştırılması ve uygulamadaki hatalar

Abdurrahman Abakay1, Özlem Abakay2, A. Çetin Tanrıkulu3, Mehmet Coşkunsel2
1Diyarbakır 1 no.lu Verem Savaş Dispanseri, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars

Tüberküloz (TB) günümüzde hala ülkemiz için önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Bu önemli soruna karşı yürütülmekte olan ulusal kontrol programımızın uygulanmasında Verem Savaş Dispanserlerine (VSD) önemli görevler verilmiştir. Bu çalışmada, Diyarbakır 1 no.lu VSD ve göğüs hastalıkları klinikleri arasında TB’a tanı koyma yöntemlerinin karşılaştırılmasını amaçladık.
Diyarbakır 1 no.lu VSD’de son 3 yıl içinde (Ocak 2002-Aralık 2004) TB tanısı alan 916 hasta arasından -popülasyonu temsil etmek üzere- istatistiksel yöntem olarak “Sistematik Örnekleme Yöntemi” ile 360 dosya retrospektif olarak incelendi.
Hastaların 270’i (% 75) akciğer TB, 90’ı (% 25) akciğer dışı organ TB idi. Akciğer TB tanısı alan olguların 172’sinin (% 63.7) yayma pozitif, 98’inin (% 36.3) yayma negatif olduğu
saptandı. Ayırıcı tanı olanağı olan göğüs hastalıkları kliniklerinde (2. basamak ve 3. basamak sağlık kurumlarında) tanı alan 162 akciğer TB hastasından 117’sine (% 72.2) bakteriyolojik yöntemlerle (balgamda asido-resiztan bakteri (ARB) pozitifliği, balgamda kültür pozitifliği, bronşial lavajda ve mide açlık suyunda ARB pozitifliği) tanı konduğu, 45 (% 27.8) hastaya bakteriyolojik olmayan yöntemlerle (klinik, radyolojik, tüberkülin cilt testi,…) tanı konulduğu saptandı. VSD tarafından tanı konulan 90 akciğer TB hastasının 58’ine (% 64.4) bakteriyolojik yöntemlerle, 32’sine (% 35.6) bakteriyolojik olmayan yöntemlerle tanı konduğu saptandı.
VSD’de bakteriyolojik olmayan yöntemlerle tanı alan 32 hastanın 15’inde (% 46.8) tedaviye yanıt alınamadığı ve sonrası nda ayırıcı tanı olanağı olan merkezlerce TB tanısının hatalı olduğu saptandı. Hastalara uygulanan tedavi süresi açısından değerlendirildiğinde ortalama tedavi süresi 7.51±2.90 ay olarak tespit edildi. Hastalara verilen tedavi rejimleri veya sürelerinin tespitinde 56 (%15.6) olguda bazı yanlışlar (uygun olmayan rejim, tedavinin gereğinden kısa veya uzun tutulması) yapıldığı saptandı.
VSD’de bakteriyolojik olmayan yöntemlerle TB tanısı konulduğunda hata oranının yüksek olduğu saptandı. Ayırıcı tanıya yönelik çalışmalar sonucu çoğu hastada TB dışı nedenler saptandığından bu hastalara hemen TB tedavi vermek yerine ulusal TB kılavuzunda belirtildiği gibi ayırıcı tanı olanakları olan merkezlere yönlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, yanlış tanı, balgam yayması


Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, A. Çetin Tanrıkulu, Mehmet Coşkunsel. Comparison of approaches in tuberculosis diagnosis between dispensary and chest diseases clinics and defects into practice. Medeniyet Med J. 2006; 21(2): 86-90

Corresponding Author: Abdurrahman Abakay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ