Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Endobronchial Tuberculosis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 4-6

Endobronchial Tuberculosis

Ümmühan Bayram, Çağla Uyanusta Küçük, Fatma Küçüker, Sinem Atik, Ebru Damatoğlu, Adnan Yılmaz, Esen Akkaya
SSK Sureyyapasa Thoracic and Cardiovascular Diseases Training Hospital, Istanbul

Endobronchial tuberculosis is a serious complication of pulmonary tuberculosis. It is more often seen in children, although it may also occur in adults. The aim of this study is to evaluate clinical, radiological and bronchoscopic findings and therapeutic results of the patients with endobronchial tuberculosis. The study included 6 cases of endobronchial tuberculosis diagnosed by bronchoscopy between 2000 and 2002 in our clinic. Cough was the most frequent symptom. Radiology demonstrated pulmonary nodule in four cases. In bronchoscopic examination, lesions were classified as caseating subtype in two cases,
caseating and tumoral subtypes in two cases, tumoral subtype in one case and fibrostenotic subtype in the other case. Bronchial lavage culture was positive for M. Tuberculosis in four cases. Bronchoscopy was repeated in three cases after therapy. While two cases of caseating subtype transformed into oedematous-hyperaemic subtype, fibrostenotic subtype remained in fibrostenotic state in spite of therapy.

Keywords: endobronchial tuberculosis, bronchoscopic findings, diagnosis, therapeutic results


Endobronşiyal Tüberküloz

Ümmühan Bayram, Çağla Uyanusta Küçük, Fatma Küçüker, Sinem Atik, Ebru Damatoğlu, Adnan Yılmaz, Esen Akkaya
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul

Endobronşiyal tüberküloz, akciğer tüberkülozunun ciddi bir komplikasyonudur. Çocuklarda daha fazla olmak üzere her yaş grubunda görülebilir. Bu çalışmanın amacı, endobronşiyal tüberküloz olgularının klinik, radyolojik ve bronkoskopik bulgularını ve tedavi sonuçlarını değerlendirmektir. Çalışmamız 6 endobronşiyal tüberküloz olgusunu kapsamaktadır. Olguların 5’i erkek, biri kadın olup yaş ortalaması 41 yıl (18-64) idi. Öksürük en sık yakınma olup, radyolojik olarak 4 olguda nodül saptandı. Bronkoskopik incelemede lezyon, 2 olguda kazeöz, 2 olguda kazeöz ve tümöral, 1 olguda tümöral ve diğer olguda fibrostenotik tip olarak değerlendirildi. Bronş lavaj kültürü 4 olguda tüberküloz basili açısından pozitif bulundu. Tedavi sonrası 3 olguda bronkoskopi tetrarlandı. Kazeöz tipe sahip 2 olguda ödematöz-hiperemik tip lezyon saptanırken, fibrostenotik tipe sahip olguda stenoz devam ediyordu.

Anahtar Kelimeler: endobronşiyal tüberküloz, bronkoskopik bulgular, tanı, tedavi sonuçları


Ümmühan Bayram, Çağla Uyanusta Küçük, Fatma Küçüker, Sinem Atik, Ebru Damatoğlu, Adnan Yılmaz, Esen Akkaya. Endobronchial Tuberculosis. Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 4-6

Corresponding Author: Ümmühan Bayram, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved