Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Comparison of tuberculosis screening results obtained at centrum and village schools [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(1): 23-26

Comparison of tuberculosis screening results obtained at centrum and village schools

Abdurrahman Abakay1, Özlem Abakay2, A. Çetin Tanrıkulu3
1Tuberculosis Dispensary No. 1 in Diyarbakir, Diyarbakir
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Diseases, Diyarbakir
3Kafkas University School of Medicine Department of Chest Diseases, Kars

Severity forms of tuberculosis (TB) can be seen more frequent in chilhood. Therefore, preventive cases are important at children. Tuberculosis screening was made by The TB Control Eleventh Group Presidency on the primary school students at total seven schools in Diyarbak›r (three school located at centrum and four schools locate at villages), at November, 2005.
Total 1181 children containing 681 from centrum and 500 from villageswere taken tis study. In the centrum children. 334 (49.1 %) were female and 347 (50.9 %) children were male and the mean age 6.99±0.97 (6-13) years. In the villages children, 277 (55.4 %) were female and 223'ü (44.6 %) children were male and the mean age 7.94±1.65 (5-13) years.
It was found that the numbers of children that not made Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccine were 360 (52.9 %) and 121 (24.2 %) at centrum and villages, respectively. The tuberculin skin test (TST) mean diameters were 1.35±1.8 mm, 3.5±4.15 mm and 10.33±2.96 mm at no BCG children, one BCG scar group and two BCG scar group, respectively.
It was found that the TST mean diameter were 2.6±3.5 mm 2.8±3.7 mm and at children in centrum and villages, respectively. The diameter difference between centrum and villages was not found to be meaningful statistically in the no BCG group, two BCG scar group and all children (p>0.05). The diameter difference between centrum and villages was found to be meaningful statistically in the one BCG scar group (p<0.05). It was found that total 14 TST containing 12 no BCG group and 2 one BCG scar group were positive in all children.
It was determinated that the vaccine rate was fairly low interestingly in the centrum. Increasingthe BCG vaccine number increased meaningfully the TST mean diameter. The vaccine rate must be increased because of it was found that increasing the BCG vaccine number increased meaningfully the TST mean diameter.

Keywords: Tuberculosis, childhood, tuberculin skin test


Şehir merkezi ve kırsal alandaki okullarda yapılan tüberküloz taraması sonuçlarının karşılaştırılması

Abdurrahman Abakay1, Özlem Abakay2, A. Çetin Tanrıkulu3
1Diyarbakır 1 Nolu Verem Savaş Dispanseri, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars

Çocuk yaş grubunda tüberküloz (TB)’un ağır formları daha sık görülebilmektedir. Bu nedenle, çocuklarda TB'dan korunma ve erken tanıya yönelik faaliyetler önemlidir. Verem Savaş Dairesi II. Grup Başkanlığı tarafından Diyarbakır il merkezinde 3, merkeze bağlı köylerde 4 olmak üzere toplam 7 ilköğretim okulunda 2005 yılı kasım ayında ilkokul birinci sınıf öğrencilerine TB taraması yapıldı.
Çalışmaya şehir merkezinden 681, köylerden 500 olmak üzere 1181 çocuk alındı. Şehir merkezindeki çocukların 334'ü (% 49.1) erkek, 347'si (% 50.9) kız idi ve yaş ortalamaları
6.99±0.97 (6-13), köy okullarındaki çocukların 277'i (% 55.4) erkek, 223'ü (% 44.6) kız idi ve yaş ortalamaları 7.94±1.65 (5-13) olarak saptandı. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) aşı skarı olmayanların sayısı şehir merkezinde 360 (% 52.9), köylerde 121 (% 24.2) olarak saptandı.
BCG yapılmayan grubun ortalama tüberkülin cilt testi (TCT) çapı 1.35±1.8 mm, tek skarlı grupta ortalama çap 3.5±4.15 mm ve iki skarlı grupta ortalama çap 10.33±2.96 mm olarak saptandı.
Şehirdeki tüm çocuklarda ortalama TCT çapı 2.6±3.5 mm, köylerdeki tüm çocuklarda ortalama TCT 2.8±3.7 mm olarak saptandı. fiehir ve köy arasında BCG skarı olmayan grupta, çift skarı olan grupta ve tüm çocuklardaki ortalama TCT çapları farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>0.05), tek skarı olan grupta aradaki fark anlamlı saptandı (p<0.05). Tüm çocuklar arasında toplam 14 adet TCT pozitif sonuç (12'si BCG skarı olmayanlarda, 2'si tek skarı olan grupta) saptandı.
Çalışmamızda, ilginç olarak şehir merkezinde aşılanma oranının belirgin derecede düşük olduğu saptandı. TCT çapları arasında tek skar olan grup dışında şehir ve köy arasındaki
fark anlamlı saptanmadı. BCG skar sayısı arttıkça ortalama TCT çapı anlamlı olarak artığı saptandığından tüm merkezlerde daha yüksek aşılama oranını için çalışılmaların artırılmasının gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, çocukluk çağı, tüberkülin cilt testi


Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, A. Çetin Tanrıkulu. Comparison of tuberculosis screening results obtained at centrum and village schools. Medeniyet Med J. 2007; 22(1): 23-26

Corresponding Author: Abdurrahman Abakay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ