Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Giant submucosal lipoma located in the transverse colon and relevant literature survey [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 147-149 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.147  

Giant submucosal lipoma located in the transverse colon and relevant literature survey

Gökhan Şenyürek1, S. Savaş Yürüker2, Bülent Koca3, İlhan Karabıçak2, Necati Özen2
1Kent Hospital General Surgery Service, Giresun
2Nineteen May University School of Medicine General Surgery Department, Samsun
3Korkmaz State Hospital General Surgery Service, Ordu

Lipomas are very uncommon in the colon however the second most commonly encountered benign tumors of the colon. The symptoms they cause, because of of their locations and structural features, they are very often mixed with malignancies of the colon. This similarity sometimes predisposes to unnecessary applications, of invasive surgical treatments. Our aim is reveal characteristic features of colonic lipomas which we diagnosed, and treated in our clinic and analyze diagnostic tools, and treatment modalities in the light of the literature.

Keywords: Lipoma, colon, diagnosis, treatment


Transvers kolonda yerleşmiş dev submukozal lipom olgusu eşliğinde literatür taraması

Gökhan Şenyürek1, S. Savaş Yürüker2, Bülent Koca3, İlhan Karabıçak2, Necati Özen2
1Kent Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Giresun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun
3Korgan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Ordu

Lipomlar kolonda çok nadir görülmekle birlikte, kolonun ikinci sıklıkta karşılaşılan benign tümörleridir. Neden oldukları semptomlar, yerleşim yerleri ve yapısal özelikleri nedeniyle çok sık olarak kolon maligniteleri ile karışırlar. Bu benzerlik zaman zaman gereksiz ölçüde geniş cerrahi tedavi uygulamalarına zemin hazırlar. Amacımız kliniğimizde tanı koyduğumuz ve tedavi ettiğimiz olgumuz eşliğinde kolon lipomlarının karakteristik özelliklerini ortaya koymak, tanı ve tedavi seçeneklerini literatür eşliğinde irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Lipom, kolon, tanı, tedavi


Gökhan Şenyürek, S. Savaş Yürüker, Bülent Koca, İlhan Karabıçak, Necati Özen. Giant submucosal lipoma located in the transverse colon and relevant literature survey. Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 147-149

Corresponding Author: Gökhan Şenyürek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ