Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
The assessment of cardiac functions of chronic renal failure patients undergoing hemodialysis by echocardiography in Kahramanmarafl city [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 65-68

The assessment of cardiac functions of chronic renal failure patients undergoing hemodialysis by echocardiography in Kahramanmarafl city

Aytekin Güven1, M. Akif Büyükbeşe2, Ali Çetinkaya2, Gülizar Sökmen1, Cemal Tuncer1
1Kahramanmaraş Sutcu Imam University School of Medicine, Department of Cardiology, Kahramanmaras
2Kahramanmaraş Sutcu Imam University School of Medicine, Internal medicine department, Kahramanmaras

Chronic renal failure affects significantly cardiovascular system as well as other systems of the body. In this study we aimed to investigate the morphologic and structural changes
of the heart undergoing regular hemodialysis in patients with chronic renal failure, via echocardiography.
Fifty patients with chronic renal failure who were on regular hemodialysis and 40 healthy subjects without any renal or cardiac problems were included in this study. Left ventricular
dimensional were assessed via M-mode echo, wall motion disorder and pericard via two-dimensional echo, diastolic mitral flow rate via pulsed Doppler and valve insufficiencies via colored Doppler echo. Tricuspid regurgitation flow was the guide for the measurement of pulmonary artery pressure.
In 95% of the patients with chronic renal failure had morphological changes via the assessment of two-dimension echo. There were 45 patients with left ventricular hypertrophy, 20 patients with icy glass appearance of the myocardium, 22 patients with valve calcification, 20 patients with valve regurgitation, 15 patients with pericardial effusion and 11 patients with pulmonary hypertension. In the control group, 2 subjects
had left ventricular hypertrophy, and there were 2 subjects with valve regurgitation and 4 subjects with mitral valve prolapse. There was a decrease in early left ventricular filling
(p<0.05), an increase in atrial filling (p>0.05), a decrease in the ratio of E/A, and lengthening in the deceleration time (p<0.05, p<0.05) in patients with chronic renal failure when compared to the control group. Also, isovolumetric relaxation time was higher in patients with chronic renal failure (p<0.05).
Echocardiographic follow up gives economic, non-invasive and valuable information about patients with chronic renal failure. We concluded that these patients should be assessed
by echocardiography at regular intervals.

Keywords: Echocardiography, chronic renal failure


Kahramanmaraş ilinde hemodiyalize giren kronik böbrek yetersizliği hastalarında kalp fonksiyonlarının ekokardioyografi ile değerlendirilmesi

Aytekin Güven1, M. Akif Büyükbeşe2, Ali Çetinkaya2, Gülizar Sökmen1, Cemal Tuncer1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Kronik böbrek yetersizliği (KBY) bütün vücudu etkilediği gibi daha da önemli olarak kardiyovasküler sistemi etkilemektedir. Bu çalışma, düzenli hemodiyalize giren kronik böbrek yetersizlikli hastalarda kalpte meydana gelen morfolojik ve fonksiyonel değişiklikleri ekokardiyografik (EKO) olarak değerlendirmek amacı ile planlandı.
Çalışmaya, düzenli olarak diyalize giren toplam 50 KBY'li hasta, ve herhangi bir böbrek veya kardiyak şikayeti olmayan 40 sağlıklı olgu alındı. M-Mode Eko ile özellikle sol ventrikül boyutları, iki boyutlu Eko ile duvar hareket bozukluğu ve perikard değerlendirildi. Pulsed Doppler ile diyastolik mitral akım ölçüleri (DMAÖ) ve renkli Doppler Eko ile kapak yetersizlikleri değerlendirildi. Pulmoner arter basıncı ölçümü için triküspit yetersizlik akımından yararlanıldı.
İki boyutlu EKO değerlendirilmesinde KBY'li hastaların % 95'inde morfolojik değişiklikler izlendi. 45 olguda sol ventrikül hipertrofisi, 20 olguda miyokartta buzlu cam görünümü, 22 olguda kapak kalsifikasyonu, 20 olguda kapak yetersizliği, 15 olguda perikardiyal effüzyon, 11 olguda pulmoner hipertansiyon saptandı. Kontrol grubunda ise 2 olguda sol ventrikül hipertrofisi, 2 olguda kapak yetersizliği, 4 olguda mitral kapak prolapsusu saptandı. KBY grubu, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, KBY'li hastalarda sol ventrikül erken doluşunda azalma (p<0.05) ve atrial doluşta artma görülürken (p<0.05), E/A oranlarında azalma ve deselerasyon zamanında uzama gözlendi (p<0.05, p<0.05). ‹zovolümetrik relaksasyon zamanı da KBY'li hastalarda kontrol grubundan yüksek bulundu (p<0.05).
KBY'li hastalarda ekokardiyografik takip tedavinin yönlendirilmesinde ucuz ve non invazif bir yöntem olarak değerli bilgiler vermektedir. Bu nedenle, KBY'li hastaların düzenli aralıklarla ekokardiyografik incelemeye tabi tutulması gerektiği kansındayız.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kronik böbrek yetersizliği


Aytekin Güven, M. Akif Büyükbeşe, Ali Çetinkaya, Gülizar Sökmen, Cemal Tuncer. The assessment of cardiac functions of chronic renal failure patients undergoing hemodialysis by echocardiography in Kahramanmarafl city. Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 65-68

Corresponding Author: Aytekin Güven, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ