Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Downward Insulin Therapy in Type 2 Diabetes [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 15-19 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.26790  

Downward Insulin Therapy in Type 2 Diabetes

Banu Mesci1, Murat Tekin2, Aytekin Oguz1, Damla Çoksert Kılıç1, Gonca Incemehmet Tamer1, Burcu Dogan2, Arzu Akalın2
1Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training And Research Hospital Department Of Internal Medicine, Istanbul.
2Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training And Research Hospital Department Of Family Medicine, Istanbul

Background: Despite increasing insulin doses, glycemic regulation fails in many obese patients with type 2 diabetes, The purpose of the present study was to compare the effects of downward insulin therapy with conventional insulin dose adjustments in obese dysregulated patients with type 2 diabetes
Material and methods: Sixty type 2 diabetic poorly regulated patients under insulin treatment and had gained at least five kilograms in the last year were randomized into either conventional insulin dose adjustment group or downward insulin dose adjustment group. All patients had education on healty eating and exercise in all visits. Patients’ obesity parameters (as waist circumference and weight) and glycemic controls evaluated at the end of sixth months.
Results: Waist circumference and weight decreased (from 113 to 109.4 cm and 88.2 to 86.8 kg from respectively) in downward dose adjustment group and increased (from 110.7 to 115.6 cm and 83.2 to 84.6 kg from respectively) in conventional insulin dose adjustments. Both groups had significant reduction in HbA1C levels (9.64 to 9.12, 10.05 to 8.86; p=0.024, p=0.003; respectively). Changes in HbA1C levels were similar in the groups (p=0.12).
Conclusion: Downward insulin dose adjustment with intensified life style modifications may provide weight loss and reduction in waist circumference also similar glycemic control with conventional insulin dose adjustments

Keywords: Downward dose adjustment, conventional dose adjustment, type 2 diabetes, insulin therapy


Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisinde Doz Azaltma

Banu Mesci1, Murat Tekin2, Aytekin Oguz1, Damla Çoksert Kılıç1, Gonca Incemehmet Tamer1, Burcu Dogan2, Arzu Akalın2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Giriş: Pek çok obez tip 2 diyabetli hastada, arttırılan insülin dozlarına rağmen glisemik kontrol başarılı değildir. Çalışmamızın amacı, obez, kötü glisemik kontrollü tip 2 diyabetik hastalarda insülin doz arttırma ve azaltma yaklaşımlarının etkisini karşılaştırmaktır.
Materyel ve metod: İnsülin tedavisi altında, kötü kontrollü ve son bir sene içerisinde en az beş kilo almış olan 60 tip 2 diyabetli hasta konvansiyonel (insülin dozu arttırma) ve azaltma gruplarına randomize edildi. Tüm hastalara, her vizitte sağlıklı beslenme ve egzersiz eğitimi verildi. Altıncı ayın sonunda hastalara ait obezite parametreleri (bel çevresi ve kilo) ve glisemik kontrolleri değerlendirildi.
Sonuçlar: Bel çevresi ve kilo insülin dozu azaltılan grupta azalırken (sırasıyla 113 cm den 109,4 cm ‘e ve 88,2 kg dan 86,8 kg’a), insülin dozu arttırılan grupta ( sırasıyla 110.7 cm den to 115.6 cm’e ve 83.2 kg dan to 84.6 kg ya) arttı. Her 2 grupta da HbA1C gruplarında anlamlı azalma vardı. (% 9.64 den 9.12’ ya, % 10.05 den 8.86’a; p=0.024, p=0.003) Grupların HbA1C seviyelerindeki değişiklikler benzerdi (p=0.12)
Yoğunlaştırılmış yaşam tarzı değişiklikleri eşliğinde insülin dozu azaltma stratejisi ile kilo kaybı ve bel çevresinde azalma ve aynı zamanda konvansiyonel tedaviye benzer düzeyde HbA1C değişikliği sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doz azaltma, doz arttırma, tip 2 diyabet, insülin tedavisi


Banu Mesci, Murat Tekin, Aytekin Oguz, Damla Çoksert Kılıç, Gonca Incemehmet Tamer, Burcu Dogan, Arzu Akalın. Downward Insulin Therapy in Type 2 Diabetes. Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 15-19

Corresponding Author: Banu Mesci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ