Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Frequency of coagulation test results being in the therapeutic range in patients using warfarin treatment [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(3): 105-109 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.105  

Frequency of coagulation test results being in the therapeutic range in patients using warfarin treatment

Engin Erdemoğlu, Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz, Osman Köstek, Özge Telci Çaklılı
Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

Aim: Time in therapeutic range (TTR) is a method used to assess the efficacy of anticoagulant treatment in patients using warfarin. Aim of this study was to determine the rate of patients in TTR who are under warfarin treatment and to determine whether there is a difference in TTR according to age, gender and the indications of warfarin use.
Methods: A total of 155 patients (63 male, 92 female, mean age: 68±12) under warfarin treatment for any reason and with at least 4 INR measurements were recruited retrospectively from Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital both Cardiology and Internal Medicine Clinics. TTR levels of each patient were calculated with Rosendaal method. A TTR level above 60% was considered as warfarin being in therapeutic range. TTR levels were compared to age groups (≥60 and <60), gender and indications of warfarin use.
Results: Indications of warfarin use were as follows: 77.4% atrial fibrillation, 13.5% cerebrovascular disease, 5.8% valve replacement, 3.3% deep vein thrombosis. In all patients mean TTR level was 57.2±22.5% (58.86±22.10% female and 56.06±22.78% male, p=0.44). The rate of patients with a TTR value higher than 60% was 45.8% and rate of patients with INR value within range was 51.7%. There was no significant difference in TTR values according to gender, age groups and warfarin indications.
Conclusion: More than half of the patients using warfarin were not in therapeutic range. Drug interactions, socioeconomial and sociocultural characteristics and inadequate informing of patients may have a role in these results.

Keywords: Anticoagulation treatment, time in therapeutic range, warfarin


Varfarin tedavisi alan hastalarda koagülasyon testlerinin terapötik aralıkta olma oranı

Engin Erdemoğlu, Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz, Osman Köstek, Özge Telci Çaklılı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Terapötik aralıkta olma zamanı (Time in therapeutic range-TTR), warfarin kullanan hastalarda antikoagülan tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı warfarin tedavisi altındaki hastaların ne kadarının TTR ile belirlenen terapötik aralıkta bulunduğunu belirlemek ve yaş, cinsiyet ve warfarin endikasyonlarına göre TTR değerlerinin farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktı.
Metod: Çalışmaya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji polikliniklerinde takip edilmekte olan, herhangi bir nedenle warfarin tedavisi alan ve en az 4 INR ölçümü bulunan 18 yaş ve üzeri toplam 155 hasta (63 erkek, 92 kadın, yaş ortalaması: 68±12) retrospektif olarak alındı. Tüm olguların Rosendaal yöntemi ile TTR değerleri hesaplandı. TTR değerlerinin >% 60 bulunması hastaların hedeflenen warfarin terapötik aralığında olması olarak kabul edildi. TTR değerleri cinsiyete, yaş gruplarına göre (≥60 ve <60) ve warfarin endikasyonlarına göre karşılaştırıldı.
Bulgular: Olguların %77.4’ü atrial fibrillasyon, %13.5’i serebrovasküler hastalık, %5.8’i kalp kapak replasmanı ve %3.3’ü derin ven trombozu nedeniyle warfarin kullanmaktaydı. Tüm hastalarda ortalama TTR değeri %57.2±22.5 (kadınlarda %58.86±22.10, erkeklerde %56.06±22.78, p=0.44) bulundu. TTR >%60 olan hasta sıklığı %45.8, INR değeri terapötik aralıkta bulunan hasta sıklığı %51.7 idi. TTR değerleri cinsiyete, yaş gruplarına ve warfarin endikasyonlarına göre anlamlı farklılık göstermedi.
Sonuç: Warfarin tedavisi altındaki hastaların yarısından fazlasında koagülasyon testlerinin terapötik aralıkta bulunmadığı görüldü. TTR değerlerinin düşük bulunmasında warfarin ile etkileşen durum ve tedavilerin, sosyoekonomik ve sosyokültürel özelliklerin ve warfarin kullanımı hakkında hastaların yetersiz bilgilendirilmelerinin rolü olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan tedavi, terapötik aralıkta kalma zamanı, warfarin


Engin Erdemoğlu, Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz, Osman Köstek, Özge Telci Çaklılı. Frequency of coagulation test results being in the therapeutic range in patients using warfarin treatment. Medeniyet Med J. 2015; 30(3): 105-109

Corresponding Author: Mehmet Uzunlulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ