Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Caregivers’ Preferences of COVID-19 Vaccination for Children: A Cross-sectional Study From Rural South India [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 248-254 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.27096  

Caregivers’ Preferences of COVID-19 Vaccination for Children: A Cross-sectional Study From Rural South India

U.C SAMUDYATHA, Bhavyashree BALAJI, Meghna SINGH, Megha GOWDA
MVJ Medical College and Research Hospital, Clinic of Community Medicine, Bengaluru Rural, Karnataka, India

Objective: This study aimed to document caregivers’ perceptions and preferences regarding coronavirus disease-19 (COVID-19) vaccination among children.
Methods: This cross-sectional study analyzed 272 caregivers with 347 children (aged 1-18 years) attending a subdistrict rural hospital in February-March 2022.
Results: Vaccine acceptance was high (93.4%). Although fear of side effects was the most common reason not to vaccinate, a higher proportion of caregivers willing to vaccinate children had consulted healthcare personnel to clarify queries related to side effects. Familiar vaccination sites, where children had previously received routine immunization (RI), such as government hospitals, and Anganwadis (community-based childcare centers) where vaccines were available free of cost on all working days, were the most preferred for COVID-19 vaccination, followed by schools. Only 5.5% of the caregivers preferred private hospitals. Vaccination at home was desired for chronically ill and out-of-school children. RI as per age was associated with the willingness to vaccinate. In addition to protection from COVID-19, other benefits identified by willing parents were being able to attend schools, recreation, and travel.
Conclusions: Out-of-school children, children left or missed out in RI, and children with chronic illness can be at risk of being left out for COVID-19 vaccination and can be included by expanding vaccination services house-to-house as in adults. Media engagement and communication must be interactive to address issues, such as fear of side effects, and promote additional benefits of vaccination.

Keywords: COVID-19, vaccine hesitancy, routine immunization


Bakıcıların Çocuklar için COVİD-19 Aşısı Tercihleri: Güney Hindistan Kırsalından Kesitsel Bir Çalışma

U.C SAMUDYATHA, Bhavyashree BALAJI, Meghna SINGH, Megha GOWDA
MVJ Medical College and Research Hospital, Clinic of Community Medicine, Bengaluru Rural, Karnataka, India

Amaç: Bu çalışma, bakıcıların çocuklar için koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) aşılamasına ilişkin algı ve tercihlerini belgelemeyi amaçlamıştır.
Yöntemler: Bu kesitsel çalışmada, Şubat-Mart 2022 tarihleri arasında kırsal bir bölgedeki hastaneye başvuran 347 çocuğun (1-18 yaş arası) 272 bakıcısı incelendi.
Bulgular: Aşı kabul oranı yüksekti (%93,4). Yan etki korkusu aşılatmamanın en yaygın nedeni olmasına rağmen, çocukları aşılatmak isteyen bakıcıların yüksek bir oranı yan etkilerle ilgili soruları netleştirmek için sağlık personeline danışmıştır. Devlet hastaneleri gibi çocukların daha önce rutin aşı (RI) oldukları tanıdık aşılama yerleri ve aşıların tüm iş günlerinde ücretsiz olarak sunulduğu Anganwadis (topluluk temelli çocuk bakım merkezleri) ve ardından okullar COVİD-19 aşısı için en çok tercih edilen yerlerdi. Bakıcıların sadece %5,5’i özel hastaneleri tercih ettiler. Kronik hasta ve okula gitmeyen çocukların evde aşılanması istendi. Yaşa göre RI, aşılatma isteği ile ilişkilendirildi. COVİD-19’dan korunmaya ek olarak, aşılatmaya istekli ebeveynlerin diğer tercih nedenleri çocukların aşı sonrası okula, eğlenceye ve seyahate devam edebilmeleriydi.
Sonuçlar: Okula gitmeyen çocuklar, IR’de bırakılan veya gözden kaçan çocuklar ve kronik hastalığı olan çocuklar COVİD-19 aşısı açısından dışlanma riski altında olabilirler ve yetişkinlerde olduğu gibi evde aşılama hizmetleri genişletilerek dahil edilebilirler. Medya katılımı ve iletişim ile, yan etki korkusu gibi sorunlar ele alınıp, aşılamanın ek faydaları teşvik edilebilir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, aşı tereddütü, rutin immünizasyon


U.C SAMUDYATHA, Bhavyashree BALAJI, Meghna SINGH, Megha GOWDA. Caregivers’ Preferences of COVID-19 Vaccination for Children: A Cross-sectional Study From Rural South India. Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 248-254

Corresponding Author: U.C SAMUDYATHA, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ