Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of antibiotic susceptibilities and presence of ESBL in klebsiella strains [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(3): 100-103

Evaluation of antibiotic susceptibilities and presence of ESBL in klebsiella strains

Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz, Filiz Yıldırım, Özcan Nazlıcan
SB Haseki Training and Research Hospital of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul

Klebsiella spp. is the responsible pathogens for endemic and epidemic infections in hospitals.
In this study, we examined the existence of extended spectrum beta lactamases (ESBL) and the antibiotic suspectibilities of 201 Klebsiella strains isolated from materials sent to the microbiology laboratory of our hospital. From the materials, the most Klebsiella isolated ones were urine, blood and then sputum (43.3 %, 21.4 %, 14.4 %). The identifications of bacteria were done with conventional methods and API ID 32E (Bio-
Merieux, France), the antibiotics susceptibilities were studied with double disk synergy method and API ATB (Bio-Merieux, France). 78 % of strains were identified as Klebsiella pneumoniae. The search of ESBL existence were made with double disk synergy method in 201 strains and there were 126 strains producing ESBL (62.7 %). ESBL producing were determined in 80 strains which were selected randomly also with API ATB BLSE (Bio-Merieux, France). While 65 % of strains were pozitive for ESBL with double disc synergy method, 74 strains searched with API ATB BLSE were positive for ESBL existence
(92.5 %). The positive results were higher with ATB BLSE method than double disc synergy method. This condition may result from inadequate standards for double disc synergy method.
The presence of ESBL produced by Klebsiella strains is very high, especially in nosocomial strains. This is why there is treatment failure with cephalosporins. Therefore the antibiotic
susceptibilites and ESBL existence must be evaluated in nosocomial klebsiella strains in microbiology laboratories certainly.

Keywords: Klebsiella, ESBL, nosocomial infection


Klebsiella suşlarında ESBL varlığı ve antibiyotik duyarlılığının araştırılması

Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz, Filiz Yıldırım, Özcan Nazlıcan
SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Klebsiella cinsi bakteriler, hastane ortamlarında endemik ve epidemik infeksiyonlardan sorumlu patojenlerdir.
Bu çalışmada, hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli materyalden izole edilen 201 Klebsiella cinsi bakterinin antibiyotik duyarlılı¤ı ve “Extended Spectrum Beta-
Lactamases” (ESBL) varlığı araştırıldı. Çalışılan materyaller içinde sırasıyla en sık idrar, kan ve balgam örneklerinden Klebsiella cinsi bakteri üretildi (% 43.3, % 21.4, % 14.4). Bakteri tanımlaması konvansiyonel biyokimyasal yöntemler ve API ID 32E (BioMerieux, Fransa) ile, duyarlılık testleri ise disk difüzyon ve API ATB (BioMerieux, Fransa) ile yapıldı. Suşların % 78'i K. pneumoniae olarak tanımlandı. ESBL varlığı 201 suşta çift disk sinerji (ÇDS) yöntemi ile araştırıldı ve suşların 126'sının (% 62.7) ESBL ürettiği gösterildi. Karşılaştırmalı olarak çalışılan ve bu 201 suş içinden rastgele seçilen 80 suşta ise; ÇDS ile % 65 (52/80), API ATB BLSE (BioMerieux, Fransa) ile ise % 92.5 (74/80) oranında ESBL varlığı saptandı. ATB BLSE ile ÇDS yönteminden daha yüksek pozitiflik oranları saptanmasının, ÇDS yöntemi uygulamasının yeterince standart olmamasına bağlı olabileceği düşünüldü.
Klebsiella cinsi bakterilerin özellikle hastane kaynaklı suşlarında ESBL oranı oldukça yüksektir. Bu durum sefalosporinlerle tedavi başarısızlığına yol açmaktadır. Bu yüzden fırsatçı Klebsiella suşlarının antibiyotik duyarlılığı ve ESBL üretimi mikrobiyoloji laboratuvarlarında mutlaka araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Klebsiella, ESBL, fırsatçı infeksiyon


Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz, Filiz Yıldırım, Özcan Nazlıcan. Evaluation of antibiotic susceptibilities and presence of ESBL in klebsiella strains. Medeniyet Med J. 2007; 22(3): 100-103

Corresponding Author: Kadriye Kart Yaşar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved