Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Isolated tongue tremor: Case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 104-105 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.104  

Isolated tongue tremor: Case report

Nesrin Helvacı Yılmaz1, Gökçen Duymaz2
1Universal Group Aksaray Hospital, Neurology Clinic, Istanbul
2Universal Group Aksaray Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

Tongue tremor can be seen in patients with essential tremor, but when it is isolated, it can be due to tumors of the brain stem, Wilson’s disease, multiple sclerosis, hyperthyroidism or side effect of a drug. Other movement disorders of the tongue diseases (fasciculation, myokimia, dyskinesia) should be considered in the differential diagnosis and the patients should be investigated in detail. Propranolol, primidone, and clonazepam are preferred in therapy and most of the time response to therapy can only be achieved at higher doses. In this case, we are presenting a patient diagnosed as isolated tongue tremor, who had complaints of tongue tremor, eating and speech difficulties whose complaints resolved with low-dose propranolol.

Keywords: Tongue tremor, Guillain Mollaret triangle, propranolol


İzole dil tremoru

Nesrin Helvacı Yılmaz1, Gökçen Duymaz2
1Universal Grup Aksaray Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Universal Grup Aksaray Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Dil tremoru esansiyel tremoru olan hastalarda görülebildiği gibi izole olduğunda beyin sapı tümörleri, Wilson Hastalığı, hipertiroidizm ve multipl skleroz gibi hastalıklara veya ilaç kullanımına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Ayırıcı tanıda dilde görülen diğer hareket bozuklukları (fasikülasyon, miyokimi, diskinezi) düşünülerek hastalar ayrıntılı olarak araştırılmaktadır. Tedavide propranolol, primidon ve klonazepam tercih edilmekte olup, çoğu zaman yüksek dozlarda etkinlik sağlanabilmektedir. Bu olgu sunumunda dilinde titreme, yeme ve konuşma güçlüğü çeken ve yakınmaları düşük doz propranololle düzelen izole dil tremoru tanısı koyduğumuz bir hastayı sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Dil tremoru, Guillain Mollaret üçgeni, propranolol


Nesrin Helvacı Yılmaz, Gökçen Duymaz. Isolated tongue tremor: Case report. Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 104-105

Corresponding Author: Nesrin Helvacı Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ