Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Prevalance of metabolic syndrome in patients with coronary artery disease [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 15-17

Prevalance of metabolic syndrome in patients with coronary artery disease

Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz, Süleyman Şeker
SSK Goztepe Hospital, 2nd Internal Medicine Clinic, Istanbul

Metabolic syndrome (MS) is the major risk factor for coronary artery disease (CAD). Prevalance of MS is high in our country. In this study in order to detect prevalance of MS in patients with CAD, MS parameters were examined in patients with angiographically detected CAD.
Sixty four cases who had coronary angiography and a lesion of ³ 50 % in at least one of the coronary arteries and 48 patients with normal coronary angiography were recruited respectively into the study. Patients who were taking lipid lowering therapy were exluded. Blood pressure, waist circumference, fasting plasma glucose, triglyceride and high density
lipoprotein cholesterol levels of the patients were measured. Presence of at least 3 of the MS criteria in National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III was accepted as sufficient for the diagnosis of MS.
MS prevalance was found to be 48.4 % in the group with CAD (31 cases), 27.1 % in the group without CAD (13 cases) (p<0.05). In the group with CAD, rate of smoking, waist circumference, levels of fasting plasma glucose and triglyceride were higher and the levels of high density lipoprotein cholesterol were lower according to the group without CAD. Regarding blood pressure there wasn’t a statistically significant difference
between the two groups.
Presence of at least 3 of the criteria of MS was detected in half of the cases with angiographically detected CAD. If it is considered that patients who were taking lipid lowering therapy were excluded it can be anticipated that prevalance of MS is higher.

Keywords: Metabolic syndrome, coronary artery disease


Koroner arter hastalarında metabolik sendrom sıklığı

Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz, Süleyman Şeker
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Metabolik sendrom (MS) koroner arter hastalığı (KAH) için majör risk faktörüdür. Ülkemizde MS prevalansı yüksektir. Bu çalışmada koroner arter hastalarında MS sıklığını araştırmak amacıyla anjiyografik olarak KAH saptanmış olgularda MS parametreleri değerlendirildi.
Çalışmaya koroner anjiyografi yapılmış ve koroner arterlerden en az birinde ³ % 50 lezyon saptanan 64 olgu ile koroner anjiyografisi normal olan 48 olgu ardışık olarak alındı. Lipid düşürücü tedavi alan olgular çalışma dışı tutuldu. Olguların kan basıncı, bel çevresi, açlık plazma glukozu, trigliserit ve HDL kolesterol düzeyleri ölçüldü. MS tanısı için Amerikan Ulusal Kolesterol Eğitim Programı Erişkin III Tedavi Panelinde belirtilen MS kriterlerinden en az üçünün bulunması yeterli kabul edildi.
MS sıklığı KAH olan grupta % 48.4 (31 olgu), KAH olmayan grupta % 27.1 (13 olgu) bulundu (p<0.05). KAH olan grupta sigara içme oranı, bel çevresi, açlık plazma glikozu ve trigliserit düzeyleri KAH olmayan gruba göre daha yüksek, HDL kolesterol düzeyi daha düşüktü. Kan basıncı bakımından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu.
Anjiyografik olarak KAH saptanmış olguların yaklaşık yarısında en az üç MS kriterinin bulunduğu gözlendi. Lipid düşürücü tedavi alan hastaların çalışma dışı tutulduğu göz önüne alındığında MS sıklığının çok daha fazla olduğu öngörülebilir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, koroner arter hastalığı


Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz, Süleyman Şeker. Prevalance of metabolic syndrome in patients with coronary artery disease. Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 15-17

Corresponding Author: Mehmet Uzunlulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved