Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Factors affecting the decision of women on the type of delivery [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 250-256 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.250  

Factors affecting the decision of women on the type of delivery

Hatice Yılmaz Doğru
Department of Obstetrics and Gynecology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

Even though a physiological process, pregnancy and delivery are the sources of severe stress and excitement. The aim of this study is to investigate the parameters those effected women with pregnancy while choosing the delivery type. After obtaining ethics approval, women admitted to our outpatient unit for routine examination were accepted as the study group. Women with pregnancy met with the inclusion criteria were asked to complete the questionnaire including demographic data. A total of 410 records were evaluated. The mean age of the patients was 26,27∓5,83 and the mean pregnancy week was 22,16∓9,96. Since a total of 354 (%86,3) patients were wished to have vaginal delivery, 56 (%13,7) to have cesarean section. To decide the delivery type, one hundred women with pregnancy (%24,4) were affected by their husband, 75 (%18,3) by their environment, and 329 (%80,2) by their doctor. While comparing those three factors, 362 (%89,1) patients were found to be affected by their doctor in the first place, 15 (%3,2) by their environment, and 33 (%7,7) by their husband. The primary cause of vaginal delivery of women was accepting vaginal delivery safer. The primary cause of cesarean section of women was fear of vaginal delivery. The most important factor of avoiding vaginal delivery by women with pregnancy is unawareness causing fear to delivery itself, and we concluded that education is necessary to establish a stable background about delivery by physicians to prepare the women with pregnancy to the delivery.

Keywords: pregnancy, delivery, cesarean section


Kadınların doğum şekli hakkındaki görüşlerini etkileyen faktörler

Hatice Yılmaz Doğru
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalaıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Tokat

Gebelik ve doğum süreci her ne kadar fizyolojik süreçler olsa da kadın için büyük bir stres ve heyecan kaynağıdır. Bu çalışmadaki amacımız; gebe kadınların doğum şekline karar verir iken etkilendikleri parametreleri araştırmaktır. Etik kurul onayı alındıktan sonra polikliniğe rutin gebelik takibi için gelen gebe kadınlar çalışma grubu olarak belirlendi. Dahil edilme kriterlerini karşılayan gebelerin demografik verilerini de içeren anketi doldurmaları istendi. Toplamda 410 gebenin verileri değerlendirildi. Gebelerin yaş ortalaması 26,27∓5,83 ve ortalama gebelik haftası 22,16∓9,96 idi. Toplamda 354 (%86,3) gebenin vajinal doğum yapmak istediği, 56 (%13,7) gebenin ise sezaryen doğum yapmak istediği saptandı. Kadınların doğum şekline karar vermede eşlerin tutumundan etkilenen 100 gebe (%24,4), çevresinden etkilenen 75 gebe (%18,3), doktordan etkilenen 329 gebe (%80,2) idi. Ancak bu üç etken karşılaştırmasında 362 gebenin (%89,1) birinci sırada doktordan, 15 gebenin (%3,2) birinci sırada çevresinden, 33 gebenin (%7,7) birinci sırada eşinden etkilendiğini belirtikleri saptandı. Kadınların vajinal doğum yapma nedenlerinin başında vajinal doğumu daha güvenli bulmaları geliyordu. Kadınların sezaryen doğum yapma nedenlerinin başında ise vajinal doğuma karşı olan korku geliyordu. Kadınların vajinal doğumdan kaçınmalarının en önemli nedeni bilgisizlik nedeni ile doğum eyleminin kendisine olan korku olup, gebelerin doğuma hazırlanması için hekimler tarafından verilecek eğitimin, doğum için daha sağlıklı bir alt yapı oluşturulması açısından gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: gebelik, doğum, sezaryen


Hatice Yılmaz Doğru. Factors affecting the decision of women on the type of delivery. Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 250-256

Corresponding Author: Hatice Yılmaz Doğru, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved