Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Moyamoya disease and anesthesia: TIVA & VIMA [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 95-100 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.095  

Moyamoya disease and anesthesia: TIVA & VIMA

Gönül Tezcan Keleş1, İsmet Topçu2, Serpil Canan2, Doğuş Ağdanlı2, Yusuf Duransoy2
1Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Manisa
2Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Manisa

Moyamoya disease (MMD) is a rare chronic cerebrovascular disease seen both in children and adults. The disease causes ischemic stroke, intracranial hemorrhage, headache, seizures, and transient ischemia attach in children and adults. There is no evidence associating the use of a particular anesthesia technique or drug with better outcome after induction or maintenance of anesthesia in MMD patients. A variety of techniques and medications are used, each with advantages and disadvantages. Induction may be achieved with inhalation or intravenous techniques. The goal for anesthesia is to maintain the balance between the oxygen supply and demand in the brain. The factors like hypocapnie, hypotension should be avoided to prevent cerebral ischemia and cerebral hemorogy.
In this case report, we discussed anesthetic management of a 15 mount female patient with MMD who presented for two times myosynangyosis.

Keywords: Moyamoya disease, anesthetic management, serebrovascular disease, volatile induction, total intravenous anesthesia, pediatric anesthesia


Moyamoya hastalığı ve anestezi: TİVA & VİMA

Gönül Tezcan Keleş1, İsmet Topçu2, Serpil Canan2, Doğuş Ağdanlı2, Yusuf Duransoy2
1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Manisa

Moyamoya hastalığı (MMH), çocuk ve erişkinlerde ender görülen kronik seyirli serebrovasküler hastalıktır. MMH, iskemik inme, intrakraniyal kanama, baş ağrısı, konvulsiyon ve geçici iskemik ataklara neden olur. MMH için, anestezi indüksiyonu ve idamesinde daha iyi sonuç verecek özel bir anestezi tekniği veya ilaç ilişkisi bulunmamaktadır. Çeşitli teknik ve tedaviler avantaj ve dezavantajları ile birlikte uygulanır. İnhalasyon ajanı veya intravenöz ilaçlar ile indüksiyon sağlanabilir. Anestezi uygulaması sırasında amaç, beyindeki oksijen sunumu ve kullanımı arasında denge sağlamaktır. Serebral hemoraji ve iskemiyi önlemek için, hipokapni ve hipotansiyon gibi faktörlerden sakınılmalıdır.
Bu olgu sunumunda, 15 aylık moyamoya hastalığı nedeniyle 2 kez miyosinangiozis ameliyatı yapılan çocuk hastada anestezi uygulamasını tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Moyamoya hastalığı, anestezi yönetimi, serebrovasküler hastalık, inhalasyon indüksiyonu, total intravenöz anestezi, pediatrik anestezi


Gönül Tezcan Keleş, İsmet Topçu, Serpil Canan, Doğuş Ağdanlı, Yusuf Duransoy. Moyamoya disease and anesthesia: TIVA & VIMA. Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 95-100

Corresponding Author: Gönül Tezcan Keleş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ