Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Evaluation of In Situ Gel Containing Pycnogenol for Cutaneous Wound Healing [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 67-75 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.29053  

Evaluation of In Situ Gel Containing Pycnogenol for Cutaneous Wound Healing

Mehmet Evren Okur1, Şule Ayla2, Şebnem Batur3, Ayşegül Yoltaş4, Ecem Genç5, Sinem Pertek5, Neslihan Üstündağ Okur6
1Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Histology and Embryology, School of Medicine, Istanbul Medipol University, Regenerative and Restorative Medicine Research Center, Remer, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Cerrahpaşa School of Medicine, Istanbul-Cerrahpasa University, Istanbul, Turkey
4Department of Biology, Fundamental and Industrial Microbiology Division, Faculty of Science, Ege University, Izmir, Turkey
5Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
6Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Introduction: Pycnogenol® (PYC) are used for various medicinal purposes. The aims of the present study were to evaluate wound healing activity of PYC loaded in situ gel in mice and to investigate its antibacterial activity.
Method: Temperature-sensitive in situ gel containing 5% PYC was formulated by cold method using Poloxamer 188, Poloxamer 407. Blank and drug loaded in situ gel formulations were evaluated for clarity, pH, viscosity, gelation temperature, gellation capacity. The wound healing effect was tested by excisional wound model. PYC in situ gel was administrated topically at a concentration of 5% for the 10 consecutive days after skin injury. Wound closure was measured for 10 days and at 10th day wound healing was assessed by levels of angiogenesis, granulation tissue thickness, epidermal and dermal regeneration. Antimicrobial ability was evaluated by Agar well diffusion test.
Findings: The clarity, pH, viscosity, gellation capacity of in situ gels was found to be satisfactory.Results showed that PYC in situ gel exhibited remarkable wound healing activity with the 86.91% reduction of the wound area at the day 10 on the circular excision wound model compared to control group. Moreover PYC showed significant effect on angiogenesis, granulation tissue thickness, epidermal and dermal regeneration compared to control group. In addition to this, PYC demonstrated antibacterial and antifungal activity. The most sensitive strains were B. cereus (23.66mm), C. albicans (22.66 mm), S. aueus (23mm).
Conclusion: Results indicated that PYC in situ gel enhanced wound healing effectively, and so may be developed as a cover to promote wound healing.

Keywords: wound healing, pycnogenol, in situ gel, mice


Piknogenol İçeren In Situ Jelin Yara İyileşme Özelliği İçin Değerlendirilmesi

Mehmet Evren Okur1, Şule Ayla2, Şebnem Batur3, Ayşegül Yoltaş4, Ecem Genç5, Sinem Pertek5, Neslihan Üstündağ Okur6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı, REMER, İstanbul
3İstanbul-Cerrahpasa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pataloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
5İstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Pycnogenol® (PYC) çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, farelerde PYC yüklü in situ jelin yara iyileşme aktivitesini değerlendirmek ve antibakteriyel aktivitesini araştırmaktır.
Yöntem: %5 PYC içeren sıcaklığa duyarlı in situ jel, Poloksamer 188, Poloxamer 407 kullanılarak soğuk yöntemle formüle edilmiştir. Boş ve etkin madde yüklü in situ jel formülasyonları, berraklık, pH, viskozite, jelasyon sıcaklığı, jelleşme kapasitesi açısından değerlendirilmiştir. PYC in situ jelin yara iyileştirici etkisi in vivo yara modeli ile test edildi. PYC in situ jel 10 gün boyunca topikal olarak %5'lik bir konsantrasyonda uygulandı. Yara kapanması 10 gün boyunca ölçüldü ve 10. günde yara iyileşmesi anjiyogenez, granülasyon dokusu kalınlığı, epidermal ve dermal rejenerasyon seviyeleri ile değerlendirildi. Antimikrobiyal özellik Agar well difüzyon testi ile değerlendirildi.
Bulgular: In situ jellerin berraklık, pH, viskozite, jelleşme kapasitesi uygun özellikte bulunmuştur. PYC in situ jelin, yara modelinde kontrol grubuna kıyasla 10. günde yara alanında %86.91 küçülme ile belirgin yara iyileşme aktivitesine sahip olduğunu görüldü. Ayrıca PYC in situ jel, kontrol grubuna göre anjiyogenez, granülasyon dokusu kalınlığı, epidermal ve dermal rejenerasyon üzerinde anlamlı bir etki göstermiştir. Buna ek olarak, PYC antibakteriyel ve antifungal aktivite göstermiştir. En hassas suşlar B. cereus (23.66 mm), C. albicans (22.66 mm), S. aueus (23 mm) olarak belirlendi.
Sonuç: PYC içeren in situ jelin etkili bir şekilde yara iyileşmesini arttırdığı görülmüş ve yapılacak ileri çalışmalarla yara iyileşmesinde etkili bir ajan olarak geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: yara iyileşme, piknogenol, in situ jel, fare


Mehmet Evren Okur, Şule Ayla, Şebnem Batur, Ayşegül Yoltaş, Ecem Genç, Sinem Pertek, Neslihan Üstündağ Okur. Evaluation of In Situ Gel Containing Pycnogenol for Cutaneous Wound Healing. Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 67-75

Corresponding Author: Mehmet Evren Okur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ