Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Results of carpal tunnel decompression operations with minimal incision under regional anesthesia of the wrist [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(1): 10-13 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.10  

Results of carpal tunnel decompression operations with minimal incision under regional anesthesia of the wrist

İsmail Bülent Özçelik1, Hakan Çift2, Korhan Özkan2, Erden Ertürer3, Ender Üğütmen2
1IST-EL Group (TEM Hospital, Special Gaziosmanpaşa Hospital), Istanbul
2Goztepe Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul
3Sisli Etfal Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul

With this paper, we presented our study series on modified open carpal tunnel decompression operation with mini incision, not crossing the wrist line, performed in three centers between 2000-2004. Regional wrist anesthesia was used in all patients. The operation was carried out via a 2-2.5 cm incision made on the palm in 62 wrists of 52 patients (46 females and 6 males), with a mean age of 41 years (22-54 years), under regional wrist anesthesia and using pneumatic tourniquet. Under direct sight, distal portion of the ligament was sectioned. Proximal portion of the ligament and the antebrachial fascia were released by a blunt dissection once they were separated from the palmar aponeurosis and the subcutaneous adipose tissue. Following the decompression of the carpal tunnel, the layers were closed and compression bandage was applied. Compression bandage was removed on the same day and patients were allowed for daily activities. During postoperative follow-up visits (Mean: 21 months, range: 16-26 months) none of the patients reported recurrence of complaints and all were satisfied with the technique. Carpal tunnel decompression with mini incision and wrist anesthesia is a method that provides safe release of the median nerve, shortens hospitalization period and increases patient comfort.

Keywords: Carpal tunnel, Median nerve, Minimal incision, Regional anesthesia


El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları

İsmail Bülent Özçelik1, Hakan Çift2, Korhan Özkan2, Erden Ertürer3, Ender Üğütmen2
1İST-EL Grubu (TEM Hospital, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi), İstanbul
2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Bu yayında üç farklı merkezde 2000-2004 yılları arasınd açık karpal tünel dekompresyon operasyonu modifiye edilerek klasik el bileği çizgisini geçmeden mini insizyon kullanılarak yapıldığı çalışma serisi sunulmuştur. Tüm vakalarda el bileği bölgesel anestezisi kullanılmıştır. Yaş ortalaması 41 (22-54) olan; 52 hastanın (26 kadın, 6 erkek) 62 adet el bileğine; el bileği bölgesel anestezisi altında ve pnömatik turnike kullanılarak 2-2.5 cm’lik el ayasından yapılan insizyon ile girilmiştir. Direkt görüş altında ligamanın distal kısmı kesilmiştir. Ligamanın proksimal kısmı ve antebrakial fasya derin palmar apanevroz, subkutan yağ dokusundan ayrıldıktan sonra künt bir makas kullanılarak gevşetilmiştir. Karpal tünelin gevşetilmesini takiben katlar kapatılmış ve kompresif bandaj uygulanmıştır. Aynı gün kompresif bandaj çözülmüş; günlük aktivitelere izin verilmiştir. Ameliyat sonrası 16-26 ay (ortalama 21 ay) takiplerinde tekrarlayan şikayetlerinin olmadığı hastaların yöntemden memnun kaldığı tespit edilmiştir. El bileği anestezisi ve minimal insizyon ile karpal tünel gevşetme operasyonları hastanede kalış periyodu kısaltılarak, güvenli şekilde karpal tünel gevşetme olanağı sağlayan hasta konforunu artıran bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel, Median sinir, Minimal insizyon, Bölgesel anestezi


İsmail Bülent Özçelik, Hakan Çift, Korhan Özkan, Erden Ertürer, Ender Üğütmen. Results of carpal tunnel decompression operations with minimal incision under regional anesthesia of the wrist. Medeniyet Med J. 2011; 26(1): 10-13

Corresponding Author: İsmail Bülent Özçelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ