Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
A rare cause of recurrent abdominal pain: Porphyria [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(3): 196-200 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.196  

A rare cause of recurrent abdominal pain: Porphyria

Müsemma Karabel1, Halil İbrahim Aydın2, İsmail Kurt3, Yavuz Tokgöz4, Gökhan Baysoy1
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Diyarbakır
2Turgut Ozal University, Department of Child Health And Diseases, Ankara
3Gulhane Military Medical Academy, Department of Medical Biochemistry, Ankara
4T. C. Ministry of Health, Children, Diyarbakır

Introduction and Aim: Acute intermittent porphyria (AIP) is among porphyrias which develop by genetic deficiency of heme biosynthesis. Life-threatening abdominal and neuropsychiatric manifestations are predominantly encountered. Here we have described a prepubertal case which presented first with severe abdominal pain and then diagnosed as AIP during her follow-up.
Case: A 12-year-old girl, presented to the emergency department with accelerating abdominal pain, constipation and nausea. In her medical history, during the severe abdominal pain attacks she also had simultaneous arm and leg numbness, and tingling and her urine was red for four years. Physical examination was normal except for subfebrile fever, decreased muscle strength, especially in upper limbs, and hoarseness. The patient was diagnosed with AIP and heme arginate, dextrose 10 % in water infusion and propranolol were administered. With specific treatment hoarseness, abdominal pain and muscle strength were improved within three days.
Conclusion: We concluded that, in patients with solely recurrent abdominal pain, constipation, and/or abdominal pain accompanied with neuropsychiatric features, acute porphyria should be suspected and the first step of the treatment is a high level of clinical suspicion.

Keywords: Child, acute intermittent porphyria, abdominal pain


Yineleyen karın ağrısının ender bir nedeni: Porfiri

Müsemma Karabel1, Halil İbrahim Aydın2, İsmail Kurt3, Yavuz Tokgöz4, Gökhan Baysoy1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Turgut Özal Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
4T.c. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır

Giriş ve Amaç: Akut aralıklı porfiri (AAP), biyosentezindeki kalıtsal bozukluklar sonucunda gelişen porfiri tiplerinden birisidir. Yaşamı tehdit eden karınla ilgili ve nöropsikiyatrik belirtiler ön plandadır. Bu makalede şiddetli karın ağrısıyla başvurup, takibinde AAP tanısı alan prepubertal bir olgu sunulmuştur.
Olgu: On iki yaşında kız hasta, şiddeti giderek artan karın ağrısı, kabızlık ve bulantı nedeniyle başvurdu. Dört yıldır düzensiz aralıklarla olan karın ağrıları sırasında idrar renginin kırmızılaştığını belirten hastanın eşzamanlı olarak el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma yakınması vardı. Subfebril ateşi, özellikle kollarda daha belirgin kas gücünde azalması ve ses kısıklığı olan olguya yapılan testler sonucunda AAP tanısı konuldu. Hemin arjinate solüsyonu, %10 dekstrozlu mayi ve propranolol başlandı. Özgül tedaviyle 3 günde ses kısıklığı ve karın ağrısı geriledi, kas güçsüzlüğü azaldı.
Tartışma: Bu makalede yineleyen karın ağrısıyla başvurup AAP tanısı alan olgu üzerinden, tek başına açıklanamayan kronik yineleyen karın ağrısı, kabızlık, ve/ veya nöropsikiyatrik özelliklerin eşlik ettiği karın ağrısı olan hastalarda akut porfiri tanısının her zaman düşünülmesi gerektiği ve tedavide ilk basamağın klinik şüphe olduğu hatırlatılmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, akut aralıklı porfiri, karın ağrısı


Müsemma Karabel, Halil İbrahim Aydın, İsmail Kurt, Yavuz Tokgöz, Gökhan Baysoy. A rare cause of recurrent abdominal pain: Porphyria. Medeniyet Med J. 2014; 29(3): 196-200

Corresponding Author: Müsemma Karabel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ