Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Osteoporosis in rheumatoid arthritis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 159-163

Osteoporosis in rheumatoid arthritis

Yasemin Yumuşakhuylu1, Afitap İçağasıoğlu1, Raife Şirin Atlığ1, Hatice Şule Baklacıoğlu1, Sema Haliloğlu1, Başak Bilir Kaya1, Füsun Moral Oğuz2
1Ministry of Health Göztepe Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul
2Ministry of Health Göztepe Training and Research Hospital, Clinic of Rheumatology, Istanbul

INTRODUCTION: Osteoporosis (OP) is known as a major comorbidity in rheumatoid arthritis (RA) patients. Aim of this study is to evaluate OP and risk factors of OP in RA patients.
METHODS: 54 female patient, who were attended to rheumatology outpatient clinic in Göztepe Education and Research Hospital and diagnosed as RA according to ACR criteria, were included in the research. Study was designed as a retrospective research. Patients were evaluated according to demographic data, received therapy, duration of RA, menopause status, fracture history, disease activity score-DAS 28, health assessment questionnaire (HAQ) score, lumbar AP and femur neck DXA measurements.
RESULTS: Mean age of patients was 52.72 (39-67) years, RA duration was 10.20 (1-30) years. DAS 28 scores, received therapy, RA duration, menopause status and HAQ scores were compared with bone mineral density (BMD). RA duration and decrease in femur neck BMD was found statistically meaningful (p<0.05). Statistically meaningful correlation between BMD and received medication, menopause status, DAS 28 and HAQ scores was not established.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Decrease in BMD may be related with disease duration in RA patients

Keywords: Rheumatoid arthritis, osteoporosis, DXA


Romatoid artritte osteoporoz

Yasemin Yumuşakhuylu1, Afitap İçağasıoğlu1, Raife Şirin Atlığ1, Hatice Şule Baklacıoğlu1, Sema Haliloğlu1, Başak Bilir Kaya1, Füsun Moral Oğuz2
1Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatoid Artritli (RA) hastalarda osteoporoz (OP) major komorbidite olarak tanınmaktadır. Bu çalışmanın amacı RA’lı hastalarda OP ve OP risk faktörlerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Romatoloji polikliniğine başvuran, daha önce ACR kriterelerine göre RA tanısı almış olan 54 kadın hasta alındı. Hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar, demografik özellikleri, aldıkları tedaviler, RA süreleri, menopoz durumları, kırık hikayeleri, hastalık aktiviteleri (disease activity score-DAS 28), Health Assessment Questionnaire (HAQ) skorları ve lomber AP ve femur boynu DXA ölçümleri yönünden incelendi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 52.72 (39-67), RA süreleri ortalama 10.20 (1-30) yıl idi. DAS 28 skorları, ilaç kullanımları, RA süreleri, menopoz durumları ve HAQ skorları ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümleri karşılastırıldı. RA süresi ile femur boynu KMY’ndaki düşüklük anlamlı olarak ilişkili bulundu (p<0.05). İlaç kullanımları, menopoz durumları, DAS 28 ve HAQ skorları ile KMY arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: RA’li hastalardaki KMY’daki azalma hastalık süresi ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, osteoporoz, DXA


Yasemin Yumuşakhuylu, Afitap İçağasıoğlu, Raife Şirin Atlığ, Hatice Şule Baklacıoğlu, Sema Haliloğlu, Başak Bilir Kaya, Füsun Moral Oğuz. Osteoporosis in rheumatoid arthritis. Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 159-163

Corresponding Author: Yasemin Yumuşakhuylu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved