Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Prevalance of Gastroesophgeal Reflux Symptoms in Asthma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 30-32

Prevalance of Gastroesophgeal Reflux Symptoms in Asthma

Tolga Yakar1, Nejat Altıntaş2
1Haydarpasa Numune Hospital, Internal Medicine, Istanbul
2SSK Sureyyapasa Chest Diseases Hospital, Istanbul

To determine the prevalences of symptomatic gastroesophageal reflux (GER), reflux-associated respiratory symptoms (RARS), and reflux-associated beta-agonist inhaler use in asthmatics.
Asthma group consisted of 109 patients referred to SSK Süreyyapafla Hospital’s outpatient asthma clinic. Control group consisted of 135 healty volunters
Among the asthma clinics, 77 %, 55 %, and 24 % experienced heartburn, regurgitation, and swallowing difficulties, respectively. Symptoms were less prevalent in the control groups. At least one antireflux medication was required by 37 % of asthmatics (p<0.001 vs controls). None of the asthma medications were associated with an increased likehood of symptomatic GER. In the week prior to completing the questionnaire, 41 % of the asthmatics noted RARS, including cough, dyspnea, and wheeze and 28 % used their inhalers whlie experiencing GER symptoms. Inhaler use correlated with the severity
of heartburn (r=0.28, p<0.05) and regurgitation (r=0.40, p<0.005). The questionnaire demonstrated a greater prevalence of GER symptoms, RARS, and reflux-associated inhaler use in asthmatics. Trus excessive inhaler use may explain how GER indirectly causes asthma to worsen.

Keywords: Ustma, gastroesophageal reflu, reflu associated respiratuar symptoms (RARS)


Astımda Gastroözofageal Reflü Semptom Prevalansı

Tolga Yakar1, Nejat Altıntaş2
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul
2SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Amaç, astımlı hastalarda, semptomatik gastroözofageal reflünün (GÖR), reflünün eşlik ettiği respiratuar semptomların (RERS) prevalansını belirlemek ve reflü, beta-agonist inhaler kullanımı arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır.
SSK Süreyyapaşa Hastanesi Astım Polikliniğine ayaktan müracaat eden 109 hasta astım grubunu, sağlıklı gönüllülerden oluşan 135 kişi kontrol grubunu oluşturdu.
Astımlı hastalardan % 77’sinde mide yanması, % 55’inde regürjitasyon, % 24’ünde yutma zorluğu tespit edilirke, kontrol grubunda bu semptomların prevalansı daha düşüktü. Astımlı hastaların % 38’si en az bir kez antireflü tedaviye gereksinim duydu (p<0.001). Astım ilaçlarının GÖR semptomlarının artışı ile bir ilişki bulunamadı. Astımlı hastalardan % 41’i anket formunu cevaplamadan bir hafta öncesi RERS (örneğin öksürük, dispne ve hışırtılı solunum) farktemişlerdi. % 28’i ise GÖR semptomları esnasında inhaler kullanma ihtiyacı duymuşlardı. İnhaler kullanım oranı yanmanın (r=0.28, p<0.05) ve regürjitasyonun (r=0.40 p<0.05) ciddiyetiyle orantılı bulundu.
Anket sonucunda, astımlı hastalarda GÖR semptom prevalansının, RERS prevalansının ve reflü ilişkili inhaler kullanımının artmış olduğu görüldü. Bu fazla inhaler kullanımı ile GÖR’ün indirekt olarak astımı nasıl kötüleştirdiği açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Astım, gastroözefageal reflü, reflünün eşlik ettiği respiratuar semptomlar (RERS)


Tolga Yakar, Nejat Altıntaş. Prevalance of Gastroesophgeal Reflux Symptoms in Asthma. Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 30-32

Corresponding Author: Tolga Yakar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ