Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Misoprostol for induction of preeclamptic women with previous section and intrauterine fetal death [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 35-37

Misoprostol for induction of preeclamptic women with previous section and intrauterine fetal death

Bülent Tandoğan, Habibe Ayvacı, Sibel Sürmen Usta
Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: To evaluate the efficacy of misoprostol for induction of labor in preeclamptic women with previous section and intrauterine fetal death
METHODS: 6 preeclamptic women with previous section and intrauterine fetal death were researched retrospectivly. Misoprostol doses, time from first dose to expulsion and complications were evaluated.
RESULTS: All women had been delivered between 320-2880 minutes. Patients received 50-400 μgr misoprostol orally and intravaginally. No uterin rupture and other complications occured
among 6 women.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Intravaginal and oral Misoprostol is an efficacious and safe method of induction of labor in preeclamptic women with previous sectio and intrauterine fetal death.

Keywords: Misoprostol, previous sectio, fetal death.


Geçirilmiş sezaryanlı preeklamptik gebelerde ölü fetusun doğumunun misoprostol ile indüksiyonu

Bülent Tandoğan, Habibe Ayvacı, Sibel Sürmen Usta
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Misoprostol’un geçirilmiş sezaryanlı preklamptik gebelerin ölü fetuslarının doğum indüksiyonundaki etkinliğini değerlendirmek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geçirilmiş sezaryanlı preeklamptik, intrauterin ölü fetusu olan 6 gebe kadın retrospektif olarak araştırıldı. Kullanılan ilaç dozu, uygulama zamanından doğuma kadar geçen süre ve komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: Gebeler 320-2880 dakika arasında doğum yaptılar. 50-400 μgr arasında misoprostol intravaginal ve oral uygulandı. Uterus rüptürü ve başka komplikasyonla karşılaşılmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Misoprostol, geçirilmiş sezaryanlı preeklamptik gebelerin ölü fetuslarının doğurtulmasında etkili ve güvenilir bir indüksiyon metodudur.

Anahtar Kelimeler: Misoprostol, geçirilmiş sezeryan, ölü doğum


Bülent Tandoğan, Habibe Ayvacı, Sibel Sürmen Usta. Misoprostol for induction of preeclamptic women with previous section and intrauterine fetal death. Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 35-37

Corresponding Author: Bülent Tandoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved